python, پایتون

عدد آرمسترانگ در پایتون

عدد آرمسترانگ در پایتون

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش برنامه عدد آرمسترانگ در پایتون همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است:

 1. آشنایی با for
 2. آشنایی با if

عدد آرمسترانگ

عدد آرمسترانگ به عددی می گویند که حاصل جمع مکعب رقم‌های آن برابر با خود عدد باشد. برای درک بهتر مسئله به مثال زیر توجه کنید:

153 = (1*1*1)+(5*5*5)+(3*3*3)  

 (1*1*1)=1  

(5*5*5)=125  

(3*3*3)=27  

1+125+27=153  

 مثال ما برای عدد 153 می باشد. این عدد شامل سه رقم تشکیل دهنده است یعنی 1 و 5 و 3 . حال با توجه به اینکه ما این ارقام را داریم مکعب هر یک را محاسبه می‌کنیم سپس اعداد به دست آمده را به هم جمع می‌کنیم.

مراحل برنامه

همانطور که گفتیم عدد آرمسترانگ به عددی گفته می‌شود که حاصل جمع مکعب اعداد تشکیل دهنده آن برابر با خود عدد باشد. پس برای نوشتن برنامه عدد آرمسترانگ در پایتون چند نکته را باید توجه کرد:

 1. عددی به ما می‌دهند برای بررسی آرمسترانگ بودن یا نبودن که فرض کنید عدد ورودی مسئله 153 است.
 2. ما ارقام تشکیل دهنده عدد 153 را باید بدست آوریم.
 3. مکعب ارقام تشکیل دهنده را محاسبه می کنیم.
 4. حاصل مکعبات را با هم جمع می‌کنیم.

پیاده سازی برنامه عدد آرمسترانگ در پایتون

حال نوبت به پیاده سازی عدد آرمسترانگ در پایتون است. برای پیاده سازی ما از این روش استفاده می‌کنیم که باقیمانده عددی که میخواهیم آرمسترانگ بودنش بررسی کنیم را بر 10 محاسبه کرده تا ارقام تشکیل دهنده آن را بدست بیاوریم. سپس مکعب آن عدد را محاسبه و تا زمانی که حاصل تقسیم ما بر 10 برابر با صفر نباشد ادامه می‌دهیم. کد برنامه عدد آرمسترانگ به صورت زیر است:

def isArmstrongNumber(n):
  temp = n;
  sum = 0;
  while n > 0 :
    a = n % 10;
    n //= 10;
    sum += (a * a * a); 
  if sum == temp:
    print(temp," is Armstrong Number")
    
  else:
     print(temp, " is not Armstrong Number")
  

if __name__ == '__main__':
  isArmstrongNumber(153)

خروجی کد بالا به صورت زیر می‌باشد:

153  is Armstrong Number

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *