عدد آرمسترانگ در سی شارپ (ArmStrong Number)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش برنامه عدد آرمسترانگ در سی شارپ همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آموزش if حلقه for عدد آرمسترانگ عدد آرمسترانگ به عددی گفته میشود که حاصل جمع مکعب اعداد تشکیل دهنده آن برابر با خود عدد باشد. برای درک بهتر مسئله به مثال زیر توجه کنید: 153 = (1*1*1)+(5*5*5)+(3*3*3)    (1*1*1)=1   […]

ادامه مطلب

برنامه عدد آرمسترانگ در سی پلاس پلاس

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش برنامه عدد آرمسترانگ در سی پلاس پلاس همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با for آشنایی با if عدد آرمسترانگ عدد آرمسترانگ به عددی گفته میشود که حاصل جمع مکعب اعداد تشکیل دهنده آن برابر با خود عدد باشد(کمی پیچیده شد!!!). برای درک بهتر مسئله به مثال […]

ادامه مطلب

برنامه عدد آرمسترانگ در جاوا (Armstrong Number)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش برنامه عدد آرمسترانگ در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با for آشنایی با if عدد آرمسترانگ عدد آرمسترانگ به عددی گفته میشود که حاصل جمع مکعب اعداد تشکیل دهنده آن برابر با خود عدد باشد(کمی پیچیده شد!!!). برای درک بهتر مسئله به مثال زیر توجه […]

ادامه مطلب