توسط سعید غریبی

عدد آرمسترانگ در پایتون

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش برنامه عدد آرمسترانگ در پایتون همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: عدد آرمسترانگ عدد آرمسترانگ به عددی می گویند که حاصل جمع مکعب…

توسط سعید غریبی

عدد آرمسترانگ در سی شارپ (ArmStrong Number)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش برنامه عدد آرمسترانگ در سی شارپ همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آموزش if حلقه for عدد آرمسترانگ عدد آرمسترانگ به عددی گفته…

توسط سعید غریبی

برنامه عدد آرمسترانگ در سی پلاس پلاس

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش برنامه عدد آرمسترانگ در سی پلاس پلاس همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با for آشنایی با if عدد آرمسترانگ عدد آرمسترانگ…

توسط سعید غریبی

برنامه عدد آرمسترانگ در جاوا (Armstrong Number)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش برنامه عدد آرمسترانگ در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با for آشنایی با if عدد آرمسترانگ عدد آرمسترانگ به عددی…