توسط سعید غریبی

همزمانی در جاوا اسکریپت

برنامه‌نویسی جاوا اسکریپت یکی از اصولی‌ترین زبان‌های برنامه‌نویسی وب است و به عنوان زبان اسکریپتی مشغول به فعالیت است. در جاوا اسکریپت، مفهوم همزمانی یکی از مهمترین ویژگی‌هاست که به برنامه‌نویسان این امکان را می‌دهد…

توسط سعید غریبی

DOM در جاوا اسکریپت

DOM یا Document Object Model یک مفهوم اساسی در برنامه‌نویسی وب است که به برنامه‌نویسان این امکان را می‌دهد تا با ساختار و محتوای یک صفحه وب تعامل کنند و آن را تغییر دهند. DOM…

توسط سعید غریبی

اشیا در جاوا اسکریپت

در جاوا اسکریپت، اشیاء (Objects) یکی از مفاهیم اساسی هستند که به برنامه‌نویسان این امکان را می‌دهند تا داده‌ها و عملکردها را در یک واحد منطقی گروه‌بندی کنند. اشیاء به صورت کلید-مقدار (Key-Value) کار می‌کنند…

توسط سعید غریبی

توابع در جاوا اسکریپت

توابع یکی از ابزارهای اساسی در جاوا اسکریپت هستند که به برنامه‌نویسان این امکان را می‌دهند تا یک بلاک کد را نام‌گذاری کرده و در هر زمان که نیاز باشد، آن را اجرا کنند. توابع…

توسط سعید غریبی

حلقه do while در جاوا اسکریپت

حلقه do…while یکی از ساختارهای کنترل جریان در جاوا اسکریپت است که به برنامه‌نویسان این امکان را می‌دهد تا یک بلاک کد را تا زمانی که یک شرط مشخص برقرار باشد، تکرار کنند. یک ویژگی…

توسط سعید غریبی

حلقه While در جاوا اسکریپت

حلقه while یکی از ساختارهای کنترل جریان در جاوا اسکریپت است که به برنامه‌نویسان این امکان را می‌دهد تا یک بلاک کد را تا زمانی که یک شرط مشخص برقرار باشد، تکرار کنند. این حلقه…

توسط سعید غریبی

حلقه for در جاوا اسکریپت

حلقه for یکی از ساختارهای کنترل جریان در جاوا اسکریپت است که به برنامه‌نویسان این امکان را می‌دهد تا یک بلاک کد را تا زمانی که یک شرط مشخص برقرار باشد، تکرار کنند. این حلقه…

توسط سعید غریبی

if در جاوا اسکریپت

if یکی از ساختارهای اساسی در برنامه‌نویسی جاوا اسکریپت است که برنامه‌نویسان را قادر می‌سازد تا برنامه را بر اساس شرایط مختلف اجرا کنند. این ساختار موجب می‌گردد برنامه را بر اساس مقادیر مختلف یا…

توسط سعید غریبی

اپراتورها در جاوا اسکریپت

در زمینه برنامه‌نویسی جاوا اسکریپت، اپراتورها یکی از اجزای اساسی هستند که به برنامه‌نویسان این امکان را می‌دهند تا عملیات‌های مختلف را بر روی داده‌ها انجام دهند. از اپراتورها برای انجام عملیات ریاضی، مقایسه، منطقی…

توسط سعید غریبی

تبدیل انواع داده در جاوا اسکریپت

در جاوا اسکریپت، تبدیل انواع داده (Type Conversion) یکی از مفاهیم اساسی است که برنامه‌نویسان برای مدیریت داده‌ها و انجام عملیات مختلف نیاز دارند. این قابلیت به برنامه‌نویسان این امکان را می‌دهد تا بین انواع…