php

دستورات شرطی در PHP

دستورات شرطی در PHP

دستورات شرطی در PHP یکی از مفاهیم مهم برنامه‌نویسی هستند که به توسعه‌دهندگان امکان می‌دهند تصمیم‌گیری‌های برنامه‌ای بر اساس شرایط خاص را پیاده‌سازی کنند. در این مقاله، به بررسی انواع دستورات شرطی در PHP، نحوه استفاده از آنها، مثال‌های عملی و توصیه‌های کاربردی می‌پردازیم. همچنین پیشنهاد می‌کنیم آموزش syntax زبان PHP را نیز مطالعه نمایید.

مقدمه دستورات شرطی در PHP

دستورات شرطی یکی از اجزای اساسی برنامه‌نویسی هستند که برنامه‌ها را قادر به انجام تصمیم‌گیری‌های مختلف می‌کنند. این تصمیم‌گیری‌ها معمولاً بر اساس شرایط مشخصی صورت می‌گیرند. در PHP، شما از دستورات شرطی برای اجرای بخش‌های مختلف کد بر اساس شرایط مختلف استفاده می‌کنید.

دستور if

یکی از ساده‌ترین دستورات شرطی در PHP دستور if است. این دستور برای اجرای یک بلوک کد در صورتی که یک شرط خاص برقرار باشد، استفاده می‌شود. مثال:

$age = 20;

if ($age < 18) {
  echo "شما افراد زیر 18 سال نمی‌توانید ورود کنید.";
} else {
  echo "شما افراد بالای 18 سال می‌توانید ورود کنید.";
}

در این مثال، ما سن فرد را بررسی می‌کنیم و اگر سن کمتر از 18 سال باشد، پیام مناسب نمایش داده می‌شود.

دستور else if

در برخی موارد، نیاز به بررسی چندین شرط می‌تواند وجود داشته باشد. برای این کار، از دستور else if استفاده می‌شود. این دستور به شما امکان می‌دهد تا چندین شرط را بررسی کرده و به ترتیب اولین شرطی که برقرار باشد، بلوک مربوطه اجرا شود. مثال:

$score = 75;

if ($score >= 90) {
  echo "عالی!";
} elseif ($score >= 70) {
  echo "خوب!";
} elseif ($score >= 50) {
  echo "متوسط!";
} else {
  echo "ضعیف!";
}

در این مثال، امتیاز فرد بررسی می‌شود و بر اساس مقدار امتیاز، پیام مناسب نمایش داده می‌شود.

دستور switch

دستور switch برای انجام عملیات مختلف بر اساس مقدار یک عبارت استفاده می‌شود. این دستور به شما این امکان را می‌دهد تا یک عبارت را با چندین مقدار مختلف مقایسه کرده و عملیات متفاوتی را انجام دهید. مثال:

$day = "دوشنبه";

switch ($day) {
  case "شنبه":
  case "یک‌شنبه":
  case "دوشنبه":
  case "سه‌شنبه":
  case "چهارشنبه":
    echo "امروز روز کاری است.";
    break;
  case "پنج‌شنبه":
    echo "فردا آخرین روز کاری هفته است.";
    break;
  case "جمعه":
    echo "آخرین روز هفته و روز تعطیل است.";
    break;
  default:
    echo "رخداد نامعتبر.";
}

در این مثال، ما روز هفته را با چندین مقدار مقایسه کرده و بر اساس روز مورد نظر، پیام‌های مختلفی را نمایش می‌دهیم.

دستورات شرطی مقایسه‌ای

در دستورات شرطی معمولاً از عملگرهای مقایسه‌ای برای مقایسه مقادیر استفاده می‌شود. این عملگرها به شما این امکان را می‌دهند تا دو مقدار را مقایسه کرده و بر اساس نتیجه مقایسه تصمیم بگیرید. عملگرهای مقایسه‌ای اصلی عبارتند از:

 • ==: بررسی مساوی بودن دو مقدار.
 • !=: بررسی نامساوی دو مقدار.
 • <: بررسی کوچک‌تر بودن یک مقدار از مقدار دیگر.
 • >: بررسی بزرگ‌تر بودن یک مقدار از مقدار دیگر.
 • <=: بررسی کوچک‌تر یا مساوی بودن یک مقدار از مقدار دیگر.
 • >=: بررسی بزرگ‌تر یا مساوی بودن یک مقدار از مقدار دیگر.

مثال:

$number = 10;

if ($number == 10) {
  echo "عدد برابر با 10 است.";
}

if ($number > 5) {
  echo "عدد بزرگ‌تر از 5 است.";
}

if ($number != 7) {
  echo "عدد نامساوی با 7 است.";
}

در این مثال، ما از عملگرهای مقایسه‌ای برای بررسی مقادیر استفاده کرده‌ایم و بر اساس نتایج، پیام‌های مختلفی را نمایش می‌دهیم.

دستورات شرطی منطقی

در دستورات شرطی، اغلب نیاز به ترکیب چندین شرط با هم داریم. برای این کار از عملگرهای منطقی مانند “و” و “یا” استفاده می‌شود. این عملگرها به شما امکان می‌دهند تا شرایط مختلف را با یکدیگر ترکیب کرده و تصمیم‌گیری‌های پیچیده‌تری انجام دهید. مثال:

$age = 25;
$is_student = true;

if ($age < 30 && $is_student) {
  echo "شما جوان و دانشجو هستید.";
}

if ($age >= 60 || $is_student) {
  echo "شما یا بازنشسته هستید یا دانشجو.";
}

در این مثال، ما از عملگرهای منطقی “و” و “یا” برای ترکیب شرایط استفاده کرده‌ایم و بر اساس نتایج، پیام‌های مختلفی را نمایش می‌دهیم.

دستورات شرطی تودرتو

در برخی موارد، نیاز به تصمیم‌گیری بیشتر از یک شرط به تنهایی نیست. در این صورت از دستورات شرطی تودرتو (nested) استفاده می‌شود. این به شما امکان می‌دهد تا بلوک‌های کد داخلی را در داخل بلوک‌های کد بیرونی قرار دهید. مثال:

$age = 25;
$is_student = true;

if ($is_student) {
  if ($age < 30) {
    echo "شما جوان و دانشجو هستید.";
  } else {
    echo "شما دانشجو هستید اما بزرگتر از 30 سال.";
  }
} else {
  if ($age < 30) {
    echo "شما جوان هستید اما دانشجو نیستید.";
  } else {
    echo "شما نه جوان هستید و نه دانشجو.";
  }
}

در این مثال، ما از دستورات شرطی تودرتو برای بررسی دو شرط با هم استفاده کرده‌ایم و بر اساس نتایج، پیام‌های مختلفی را نمایش می‌دهیم.

دستور switch و مقایسه با دستور if

در مواردی که باید یک متغیر را با چندین مقدار مقایسه کنیم، می‌توان از دستور switch یا دستور if استفاده کرد. انتخاب بین این دو به شما بستگی دارد و از موارد زیر می‌توانید تصمیم بگیرید:

 • اگر بخواهید یک متغیر را با چندین مقدار مقایسه کنید و تنها یک مقدار از آنها برقرار باشد و یا بیشتر از یک شرط برقرار باشد، دستور switch مناسب‌تر است.
 • اگر بخواهید شرایط پیچیده‌تری را بررسی کنید یا نیاز به استفاده از عملگرهای منطقی داشته باشید، استفاده از دستور if مناسب‌تر خواهد بود.

مثال‌های استفاده از دستور switch و دستور if:

استفاده از دستور switch:

$day = "شنبه";

switch ($day) {
  case "شنبه":
  case "یک‌شنبه":
  case "دوشنبه":
  case "سه‌شنبه":
  case "چهارشنبه":
    echo "امروز روز کاری است.";
    break;
  case "پنج‌شنبه":
    echo "فردا آخرین روز کاری هفته است.";
    break;
  case "جمعه":
    echo "آخرین روز هفته و روز تعطیل است.";
    break;
  default:
    echo "رخداد نامعتبر.";
}

استفاده از دستور if:

$day = "جمعه";

if ($day == "شنبه" || $day == "یک‌شنبه" || $day == "دوشنبه" || $day == "سه‌شنبه" || $day == "چهارشنبه") {
  echo "امروز روز کاری است.";
} elseif ($day == "پنج‌شنبه") {
  echo "فردا آخرین روز کاری هفته است.";
} elseif ($day == "جمعه") {
  echo "آخرین روز هفته و روز تعطیل است.";
} else {
  echo "رخداد نامعتبر.";
}

با توجه به مثال‌های بالا، می‌توانید تفاوت بین استفاده از دستور switch و دستور if را در موارد مختلف مشاهده کنید.

توصیه‌های کاربردی در استفاده از دستورات شرطی

 • شرایط را ساده نگه دارید: تا حد امکان شرایط را ساده و قابل فهم نگه دارید. از عبارات منطقی پیچیده پرهیز کنید.
 • استفاده از توصیف‌های مناسب: نام‌گذاری مناسب برای متغیرها و شرط‌ها می‌تواند کد شما را خواناتر و قابل نگهداری‌تر کند.
 • تست و نمایش نتایج: قبل از استفاده از دستورات شرطی در برنامه‌ی واقعی خود، همیشه تست کنید و نتایج را برای اطمینان از درستی عملکرد بررسی کنید.
 • استفاده از توابع: اگر یک شرط یا محاسبه خاص را در چندین قسمت از برنامه خود استفاده می‌کنید، بهتر است آن را در یک تابع جداگانه قرار دهید تا کد تکراری ایجاد نشود.
 • مستندسازی: همواره کدهای خود را مستندسازی کنید تا برنامه‌نویسان دیگر بتوانند به راحتی کد شما را درک کنند.
 • استفاده از انواع داده: مطمئن شوید که از انواع داده صحیح برای مقایسه استفاده می‌کنید. در برخی موارد، تبدیل نوع داده‌ها ممکن است لازم باشد.

نکات پایانی

دستورات شرطی یکی از ابزارهای اساسی برنامه‌نویسی در PHP و سایر زبان‌ها هستند. آنها به شما این امکان را می‌دهند تا برنامه‌های پویا ایجاد کرده و تصمیم‌گیری‌های بر اساس شرایط مختلف انجام دهید. در طول این مقاله، انواع دستورات شرطی، عملگرهای مقایسه‌ای و منطقی، نحوه استفاده از آنها و توصیه‌های کاربردی را مورد بررسی قرار دادیم.

با تمرین و تجربه، شما می‌توانید مهارت‌های خود در استفاده از دستورات شرطی را بهبود ببخشید و برنامه‌های پیچیده‌تری را توسعه دهید. از انتخاب مناسب بین دستور switch و دستور if بهره‌ ببرید و همواره کدهای خود را مستندسازی کنید. اینها مواردی هستند که به شما در توسعه و نگهداری کدها کمک می‌کنند.

همچنین، به یاد داشته باشید که دستورات شرطی تنها یکی از اجزای برنامه‌نویسی هستند و باید با دیگر قسمت‌های کد ترکیب شوند. در برنامه‌نویسی واقعی، شما اغلب باید با توابع، آرایه‌ها، حلقه‌ها و بسیاری از عناصر دیگر که کد شما را تشکیل می‌دهند، کار کنید. بنابراین، مفهوم دستورات شرطی را با سایر عناصر برنامه‌نویسی ترکیب کرده و از آنها بهره‌ببرید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *