python, آموزش قدم به قدم پایتون, پایتون

دیکشنری در پایتون

دیکشنری در پایتون

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش دیکشنری در پایتون همراهی کنید. ابتدای جلسه در زمینه نوع‌داده‌های مختلف در پایتون صحبت کرده و در ادامه به معرفی و پیاده سازی دیکشنری می‌پردازیم. پیش‌نیازهای این جلسه شامل موارد زیر است:

نوع داده (Data Types)

متغیرها (Variables) مقادیر مختلف (مقادیر همچون اعداد، متن و …) را در خود نگهداری می کنند و هر مقدار نگهداری شده توسط متغیر، یک نوع (جنس) دارد که در زبان پایتون نیازی به تعریف نوع داده وجود ندارد و هنگام کامپایل کد، نوع داده توسط پایتون مشخص می‌گردد. به عنوان مثال کد زیر را ببینید:

A = 1

متغیر A مقدار یک را دارد و data type برای آن تعریف نشده است. اما پایتون A را به صورت اتوماتیک Integer قرار می دهد. در ادامه نوع داده‌های مختلفی که توسط پایتون شناسایی می شود در تصویر زیر آورده شده است:

دیکشنری در پایتون

این جلسه در خصوص دیکشنری صحبت خواهیم کرد.

دیکشنری در پایتون

دیکشنری برای نگهداری دیتا به صورت جفت (Key:Value) می باشد. هر مقدار(Value) در دیکشنری دارای یک کلید(Key) است. برای دسترسی به هر مقدار (Value) باید Key آن‌ را بدانیم.  نحوه نوشتار یک دیکشنری در پایتون به صورت زیر است:

d = {key1:’value1’,key2:’value2’}

نشانه دیکشنری آکولاد {} است که درون دیکشنری کلید(Key) اول سپس علامت : و بعد از آن مقدار(Value) قرار می گیرد. بین مقادیر نیز کاما (،) قرار می‌گیرد. مثال زیر یک نمونه دیکشنری می باشد:

Dict = {1: 'code', 2: 'gate', 3: 'Team'}

مثال بالا کلیدها برایر با 1 و 2 و 3 و مقادیر به ترتیب Code و Gate و Team هستند همچنین برای دسترسی به هر یک از عناصر دیکشنری باید کلید آن را صدا بزنیم. کد زیر دیکشنری با کلید 2 را صدا می‌زند:

print(Dict[2])

خروجی کد بالا برابر با gate است. نمونه دیگری از دیکشنری به صورت زیر است:

  Dict = {}
  print("Empty Dictionary: ")
  print(Dict)
  Dict[0] = 'code'
  Dict[2] = 'gate'
  Dict[3] = 123

ما در کد بالا ابتدا یک دیکشنری خالی ایجاد کردیم سپس به صورت جداگانه کلید و مقدار را به دیکشنری اضافه می‌کنیم پس دیکشنری بالا کلید ها 0 و 2 و 3 هستند و مقادیر، code و gate و 123 هستند.

برای حذف یک مقدار در دیکشنری از  del استفاده می شود.

del Dict[3]

کد بالا مقدار 123 در دیکشنری مثال قبل حذف شد. این کار را با کمک کلید انجام دادیم.

توابع دیکشنری در پایتون

زبان پایتون توابع مختلفی برای راحتی کار با دیکشنری پیاده سازی شده است. مهمترین توابع دیکشنری:

 • ()Pop: عنصر با key داده شده را حذف می‌کند و مقدار آن را باز می‌گرداند
 • ()Popitem: یک عنصر دلخواه را حذف می‌کند و مقدار آن را (کلید، مقدار) باز می‌گرداند.
 • ()Clear: تمامی مقادیر دیکشنری به صورت یکجا حذف می‌شوند.
 • ()Values: تمامی مقادیر در دیکشنری در یک لیست در خروجی بازگردانی می شوند.
 • ()Keys: تمامی کلیدها دیکشنری در یک لیست  بازگردانی می شوند.

کد زیر با استفاده از حلقه for تمامی مقادیر یک دیکشنری را چاپ می‌کنیم:

  for item in Dict:
    print(Dict[item])

خروجی کد بالا به صورت زیر است:

code

gate

ویدئو آموزش

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *