توسط سعید غریبی

دیکشنری در پایتون

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش دیکشنری در پایتون همراهی کنید. ابتدای جلسه در زمینه نوع‌داده‌های مختلف در پایتون صحبت کرده و در ادامه به معرفی و پیاده سازی دیکشنری می‌پردازیم. پیش‌نیازهای این…