در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش حلقه while در سی شارپ همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش آشنایی ابتدایی با سی شارپ است.

حلقه‌ها

در برنامه نویسی ممکن است مواقعی پیش بیاید که شما قسمتی کد را بخواهید چند بار اجرا کنید. به طور کلی گاهی اوقات دستوراتی هستند که میخواهیم به ترتیب اجرا کنیم. زبان های برنامه نویسی ساختار کنترلی مختلفی برای اجرای چنین دستوراتی فراهم آورده اند.

حلقه ها اجازه اجرای دستور یا گروهی از دستورات را برای چندین بار به ما میدهند دیاگرام حلقه به صورت زیر است.

حلقه while در سی شارپ

در سی شارپ حلقه، نوعهای مختلفی دارد که  شامل موارد زیر است:

 1. حلقه while
 2. حلقه do while
 3. حلقه for

در این قسمت به آموزش حلقه while در سی شارپ میپردازیم.

حلقه while در سی شارپ

در سی شارپ ساختار حلقه while به صورت زیر است:

while(Boolean_expression)
{
  //Statements
}

حلقه while یک عبارت منطقی درون خود دارد. درون حلقه نیز کد های که میخواهیم را مینویسیم.

مثال حلقه while در سی شارپ

در مثال اول ما یک متغیر به نام x تعریف میکنیم. این متغیر نقش یک شمارنده را برای ما دارد(در هر مرحله یکی به شمارنده اضافه میکنیم) و در شرط حلقه خود را میگذاریم x<20. کد این حلقه به صورت زیر است:

    int x = 1;

      while(x<20){
        Console.WriteLine(x);
        x++;

      }

مثال دومی که میخواهیم بزنیم شبیه به حالت اول است ولی در این مثال ما برعکس کار میکنیم بدین صورت که متغیر x را تعریف میکنیم ولی در هر مرحله یکی از این متغیر کم میکنیم. کد این حلقه به صورت زیر است:

   int x=10;
      while(x>1){
        Console.WriteLine(x);
        x--;
      }

مثال بعدی حلقه while در سی شارپ کمی سخت تر است!! ما دو متغیر داریم یکی x و یکی y. متغیر x در حلقه یکی به مقدار آن اضافه میشود. متغیر y در حلقه یکی از مقدار آن کم میشود.حلقه ما تا زمانی اجرا میشود که مقدار این دو با هم برابر نشود. کد این حلقه به صورت زیر است:

   int x = 1;
     int y = 21;

      while (x!=y) {
        Console.WriteLine("x value: "+ x+" y value: "+y);
        x++;
        y--;
      }

Download “دانلود سورس پروژه حلقه while در سی شارپ”

While_Statement-www.codegate.ir_.rar – 1105 بار دانلود شده است – 13,00 کیلوبایت

پسورد: www.codegate.ir