توسط سعید غریبی

حلقه while در پایتون (While Loop in python)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش حلقه while در پایتون همراهی کنید. ابتدا حلقه while و نحوه کار با آن را توضیح داده سپس به پیاده سازی چند مثال در پایتون خواهیم پرداخت.…

توسط سعید غریبی

حلقه while در c++(آموزش While loop)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش حلقه while در c++ همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش آشنایی ابتدایی با c++ است. حلقه‌ها در برنامه نویسی ممکن است مواقعی پیش بیاید که شما قسمتی…

توسط سعید غریبی

حلقه while در سی شارپ (while loop)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش حلقه while در سی شارپ همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش آشنایی ابتدایی با سی شارپ است. حلقه‌ها در برنامه نویسی ممکن است مواقعی پیش بیاید که…

توسط سعید غریبی

حلقه while در جاوا (while loop in java)

در این جلسه تیم کدگیت به آموزش حلقه while در جاوا میپردازد. پیش نیاز این آموزش آشنایی ابتدایی با جاوا است. حلقه‌ها در برنامه نویسی ممکن است مواقعی پیش بیاید که شما قسمتی کد را…