php

آرایه در PHP

آرایه در PHP

آرایه‌ها یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین ساختارها در PHP هستند. آنها به شما اجازه می‌دهند تا یک مجموعه از مقادیر مشابه را در یک متغیر ذخیره کنید و به آنها با استفاده از یک نمایه (اندیس) دسترسی پیدا کنید. در این مقاله آرایه در PHP را معرفی و نحوه دسترسی به عناصر آن را توضیح خواهیم داد. همچنین پیشنهاد می‌کنیم آموزش توابع در PHP را نیز مطالعه نمایید.

چرا از آرایه‌ها استفاده می‌شود؟

استفاده از آرایه در PHP به شما این امکان را می‌دهد که یک مجموعه از اطلاعات مشابه را در یک مکان منطقی ذخیره کنید و به آنها به راحتی دسترسی پیدا کنید. بدون آرایه‌ها، شما ممکن است مجبور به استفاده از متغیرهای متفاوت برای نگهداری هر عنصر باشید که این کار می‌تواند کد شما را پیچیده و دشوار کند.

آرایه‌ها به شما این امکان را می‌دهند که:

 1. دسترسی به مجموعه‌های داده: با استفاده از یک نمایه (اندیس)، می‌توانید به هر عنصر در آرایه دسترسی پیدا کنید.
 2. مرتب‌سازی اطلاعات: آرایه‌ها به شما اجازه می‌دهند تا اطلاعات را در یک ترتیب مشخص ذخیره و مرتب کنید.
 3. انجام عملیات متفاوت: شما می‌توانید بر روی آرایه‌ها عملیات متفاوتی انجام دهید مانند جمع زدن، تفریق، ضرب، و غیره.
 4. ذخیره‌سازی داده‌های متفاوت: با استفاده از آرایه‌ها، می‌توانید داده‌های متنوعی را در یک متغیر ذخیره کنید.

تعریف آرایه‌ها

آرایه‌ها در PHP می‌توانند به چند روش تعریف شوند. یکی از روش‌های رایج برای تعریف یک آرایه به این صورت است:

$colors = array("قرمز", "سبز", "آبی");

در این مثال، ما یک آرایه به نام $colors تعریف کردیم که شامل سه عنصر است: “قرمز”، “سبز” و “آبی”.

همچنین، شما می‌توانید از دستورهای اختصاری PHP برای تعریف آرایه استفاده کنید:

$fruits = ["سیب", "موز", "پرتقال"];

در این مثال، ما از دستور [] برای تعریف آرایه $fruits استفاده کردیم.

آرایه‌ها در PHP می‌توانند عناصری با انواع مختلف از جمله اعداد صحیح، اعشاری، رشته‌ها، بولیان‌ها و … را شامل شوند. به عنوان مثال:

$student_info = ["علی", 25, 17.5, true];

در این مثال، ما یک آرایه به نام $student_info تعریف کردیم که شامل اطلاعات مختلفی از جمله نام (رشته)، سن (عدد صحیح)، نمره (عدد اعشاری) و وضعیت تایید (بولیان) است.

دسترسی به عناصر آرایه در PHP

برای دسترسی به عنصر‌های آرایه، شما از نمایه (اندیس) مربوط به هر عنصر استفاده می‌کنید. نمایه‌ها در PHP از صفر شروع می‌شوند. به عنوان مثال:

$colors = ["قرمز", "سبز", "آبی"];
echo $colors[0]; // این عبارت "قرمز" را چاپ می‌کند
echo $colors[1]; // این عبارت "سبز" را چاپ می‌کند

در این مثال، $colors[0] به عنصر اول آرایه (که “قرمز” است) اشاره دارد و $colors[1] به عنصر دوم آرایه (که “سبز” است) اشاره می‌کند.

همچنین، شما می‌توانید مقدار عناصر را تغییر دهید:

$colors = ["قرمز", "سبز", "آبی"];
$colors[1] = "زرد";
echo $colors[1]; // این عبارت "زرد" را چاپ می‌کند

در این مثال، ما مقدار عنصر دوم آرایه $colors را به “زرد” تغییر داده‌ایم.

تعداد عناصر در آرایه

برای یافتن تعداد عناصر موجود در یک آرایه، شما می‌توانید از تابع count() استفاده کنید:

$colors = ["قرمز", "سبز", "آبی"];
$number_of_colors = count($colors);
echo "تعداد رنگ‌ها: $number_of_colors"; // این عبارت "تعداد رنگ‌ها: 3" را چاپ می‌کند

حلقه‌ها و آرایه‌ها

حلقه‌ها یک ابزار قدرتمند برای پیمایش و انجام عملیات بر روی عناصر آرایه‌ها هستند. یکی از حلقه‌های متداول برای این کار حلقه foreach است. با استفاده از حلقه foreach، شما می‌توانید به ترتیب به هر عنصر از آرایه دسترسی پیدا کنید.

$fruits = ["سیب", "موز", "پرتقال"];
foreach ($fruits as $fruit) {
  echo $fruit . "<br>";
}

در این مثال، حلقه foreach به ترتیب به هر میوه از آرایه $fruits دسترسی پیدا می‌کند و آن را چاپ می‌کند.

آرایه‌های چندبعدی

آرایه‌ها می‌توانند چند بعدی نیز باشند. آرایه‌های چندبعدی معمولاً به عنوان جداول یا ماتریس‌ها تصور می‌شوند و از چند مجموعه از عناصر تشکیل شده‌اند. برای تعریف یک آرایه چندبعدی در PHP، شما از کروشه‌های تودرتو استفاده می‌کنید. به عنوان مثال:

$matrix = [
  [1, 2, 3],
  [4, 5, 6],
  [7, 8, 9]
];

در این مثال، ما یک ماتریس 3×3 (یا آرایه چندبعدی) با اعداد صحیح تعریف کردیم.

برای دسترسی به عناصر یک آرایه چندبعدی، شما از کروشه‌های دوتایی استفاده می‌کنید. به عنوان مثال:

echo $matrix[1][2]; // این عبارت مقدار 6 را چاپ می‌کند

در این مثال، $matrix[1][2] به ستون سوم در ردیف دوم ماتریس اشاره دارد که مقدار 6 است (دقت کنید مقادیر اندیس از صفر شروع می‌شوند).

توابع مرتبط با آرایه در PHP

PHP دارای تعداد زیادی توابع داخلی برای کار با آرایه‌ها است. این توابع به شما امکان می‌دهند تا عملیات‌های مختلفی را بر روی آرایه‌ها انجام دهید. برخی از توابع معروف در این زمینه عبارتند از:

 1. count(): این تابع تعداد عناصر یک آرایه را برمی‌گرداند.
 2. array_push(): این تابع یک یا چند مقدار به انتهای یک آرایه اضافه می‌کند.
 3. array_pop(): این تابع عنصر آخر یک آرایه را حذف و برمی‌گرداند.
 4. array_shift(): این تابع عنصر اول یک آرایه را حذف و برمی‌گرداند.
 5. array_unshift(): این تابع یک یا چند مقدار به ابتدای یک آرایه اضافه می‌کند.
 6. array_merge(): این تابع دو یا چند آرایه را ترکیب می‌کند و یک آرایه جدید ایجاد می‌کند.
 7. array_slice(): این تابع یک بخش مشخص از یک آرایه را برمی‌گرداند.
 8. sort(): این تابع یک آرایه را مرتب می‌کند.
 9. rsort(): این تابع یک آرایه را به صورت نزولی مرتب می‌کند.
 10. array_search(): این تابع یک مقدار در آرایه را جستجو می‌کند و اندیس متناظر با آن مقدار را برمی‌گرداند.
 11. in_array(): این تابع بررسی می‌کند که آیا یک مقدار مشخص در آرایه وجود دارد یا نه.

مثال‌های کاربردی

مثال 1: محاسبه میانگین نمرات دانش‌آموزان

یک آرایه از نمرات دانش‌آموزان داریم و می‌خواهیم میانگین نمرات را محاسبه کنیم:

$grades = [18, 15, 20, 12, 19];
$total = array_sum($grades); // جمع تمام نمرات
$count = count($grades); // تعداد نمرات
$average = $total / $count; // میانگین نمرات
echo "میانگین نمرات: $average";

مثال 2: اضافه کردن مورد به لیست خرید

یک لیست خرید داریم که به صورت یک آرایه شروع می‌شود و می‌خواهیم مورد جدیدی به لیست اضافه کنیم:

$shopping_list = ["نان", "شیر", "کیک"];
$new_item = "مرغ";
array_push($shopping_list, $new_item);

مثال 3: جستجوی عنصر در آرایه

یک آرایه از شهرها داریم و می‌خواهیم چک کنیم که آیا یک شهر خاص در آرایه وجود دارد یا خیر:

$cities = ["تهران", "اصفهان", "شیراز", "مشهد"];
$desired_city = "کرمان";
if (in_array($desired_city, $cities)) {
  echo "$desired_city یافت شد!";
} else {
  echo "$desired_city یافت نشد.";
}

خلاصه

آرایه‌ها یکی از ابزارهای پرکاربرد در PHP هستند و به شما امکان مدیریت و دسترسی به مجموعه‌های داده را می‌دهند. شما می‌توانید آرایه‌ها را تعریف کنید، به عناصر آنها دسترسی پیدا کنید، عملیات‌های مختلفی روی آنها انجام دهید و از توابع مرتبط با آرایه‌ها برای انجام کارهای مختلف استفاده کنید. آرایه‌ها در توسعه وب و برنامه‌نویسی PHP بسیار مهم و بسیار کارآمد هستند و باید به عنوان یکی از مفاهیم اساسی در PHP مورد توجه قرار گیرند

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *