#c, حل مسائل با سی شارپ, سی شارپ

عدد آرمسترانگ در سی شارپ (ArmStrong Number)

عدد آرمسترانگ در سی شارپ

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش برنامه عدد آرمسترانگ در سی شارپ همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است:

  1. آموزش if
  2. حلقه for

عدد آرمسترانگ

عدد آرمسترانگ به عددی گفته میشود که حاصل جمع مکعب اعداد تشکیل دهنده آن برابر با خود عدد باشد. برای درک بهتر مسئله به مثال زیر توجه کنید:

153 = (1*1*1)+(5*5*5)+(3*3*3)  

 (1*1*1)=1  

(5*5*5)=125  

(3*3*3)=27  

1+125+27=153  

 مثال ما برای عدد 153 زده شده است. این عدد شامل سه رقم تشکیل دهنده است یعنی 1 و 5 و 3 . حال با توجه به اینکه ما این ارقام را داریم مکعب هر یک را محاسبه میکنیم سپس اعداد به دست آمده را به هم جمع میکنیم.

برنامه عدد آرمسترانگ در سی شارپ

همانطور که گفته شد عدد آرمسترانگ به عددی گفته میشود که حاصل جمع مکعب اعداد تشکیل دهنده آن برابر با خود عدد باشد. برای نوشتن برنامه عدد آرمسترانگ در سی شارپ چند نکته را باید توجه کرد:

  1. عددی به ما داده میشود برای بررسی آرمسترانگ بودن یا نبودن. فرض کنید عدد ورودی مسئله 153 است.
  2. ما ارقام تشکیل دهنده عدد 153 را باید بدست آوریم.
  3. مکعب ارقام تشکیل دهنده را محاسبه و با هم جمع کنیم.

پیاده سازی برنامه عدد آرمسترانگ در سی شارپ

حال نوبت به پیاده سازی عدد آرمسترانگ رسیده است. برای پیاده سازی ما از این روش استفاده میکنیم که باقیمانده عددی که میخواهیم آرمسترانگ بودنش بررسی کنیم را بر 10 محاسبه کرده تا ارقام تشکیل دهنده آن را بدست بیاوریم. سپس مکعب آن عدد را محاسبه و تا زمانی که حاصل تقسیم ما بر 10 برابر با صفر نباشد ادامه میدهیم. کد برنامه عدد آرمسترانگ به صورت زیر است:

		public static void Main (string[] args)
		{
			int sum = 0, a, temp;
			int n = 153;// It is the number to check armstrong
			temp = n;
			while (n > 0) {
				a = n % 10;
				n = n / 10;
				sum = sum + (a * a * a);
			}
			if (temp == sum)
				Console.WriteLine("armstrong number");
			else
				Console.WriteLine("Not armstrong number");

			Console.ReadKey ();
		}


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *