آموزش ++c, زبان c++

ک م م در c++ (کوچکترین مضرب مشترک)

ک م م در c++

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش ک م م در c++ همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش آشنایی با متد و دستورات شرطی(if) در c++ است.

کوچکترین مضرب مشترک(ک م م)

کوچکترین مضرب مشترک یکی از مسایل در رشته ریاضی است. برای محاسبه ک م م بین دو عدد کافی است عددی پیدا کنیم که بر هر دو عدد بخش پذیر باشد و کوچکترین مضربی باشد که چنین ویژگی را دارد. برای مثال ک م م دو عدد 2 و 3 عدد 6 است.ک م م سه ویژگی زیر را دارد:

 1. ک م م هر عددی با عدد 0 میشود 0 .
 2. ک م م هر عدد با 1 میشود خود عدد.
 3. ک م م دو عدد یکسان برابر با خودش است.

پیاده سازی ک م م در c++

برای پیاده سازی ک م م در c++ از فرمول های ریاضی استفاده میکنند. ولی ما در اینجا با استفاده از دستورات شرطی به حل مسئله ک م م در c++ میپردازیم.

در ابتدای کار ما نیاز به دو عدد داریم که ک م م آنها را پیدا کنیم. ما این دو عدد را a و  b مینامیم. سپس متدی به نام lcm مینویسیم که a و b را میگیرد و خروجی آن ک م م a و  b است.روش پیاده سازی ک م م به این صورت است که ما عدد بزرگتر را در نظر میگیریم و مضرب های آن را محاسبه میکنیم(یعنی مثلا a*1 , a*2 …) سپس مضرب های حاصل را بر عدد کوچکتر تقسیم میکنیم اگر باقیمانده صفر باشد ک م م را پیدا کرده ایم.

#include <iostream>
#include <stdio.h>
using namespace std;
int LCM(int a , int b);
int main() {
  int a = 0;
  int b = 10;

  int lcm = LCM(a,b);
  printf("%d",lcm);
  return 0;
}

int LCM(int a, int b){
  int lcm = 0;

  if (a == 0 || b == 0) {
    lcm = 0;
  } else {
    if (a == b) {
      lcm = a;
    } else if (a < b) {
      if (b % a == 0) {
        lcm = b;
      } else {
        int factor = 2;

        bool foundlcm = false;
        while (!foundlcm) {
          int multiple = factor*b;
          if (multiple%a==0) {
            lcm = multiple;
            foundlcm = true;

          }
          factor++;
        }
      }

    } else if (a > b) {
      if (a % b == 0) {
        lcm = a;
      }else{
        int factor = 2;

        bool foundlcm = false;
        while (!foundlcm) {
          int multiple = factor*a;
          if (multiple%b==0) {
            lcm = multiple;
            foundlcm = true;
          }
          factor++;
        }
      }
    }

  }
  return lcm;
}

کد ک م م در c++ را میتوان چند قسمت کرد:

 1. اگر یکی از اعداد a و  b صفر باشند
 2. اگر اعداد a و b با هم برابر باشند.
 3. اگر اعداد a و b مضرب هم باشند(بر هم بخشپذیز باشند مثل 2 و 4).
 4. اگر جز حالات 1 تا 3 نباشند.

ما در کد بالا ابتدا چک کردیم که اعداد ورودی برایر 0 هستند یا خیر. اگر نبودند برابری آن دو عدد را نیز بررسی کردیم و باز هم اگر برابر نبودند عدد بزرگتر را پیدا میکنیم و به دنبال مضربی از این عدد میگردیم که بر عدد کوچکتر نیز بخشپذیر باشد. سپس خروجی را برمیگردانیم.

دو متغیر factor به عنوان عددی متغیر برای محاسبه مضرب عدد بزرگتر و foundlcm نیز متغیری است برای خروج از while وقتی که ما ک م م را پیدا کردیم.

نوشته های مشابه

1 دیدگاه در “ک م م در c++ (کوچکترین مضرب مشترک)

 1. jason گفت:

  با استفاده از تابع به دست اوردن ب م م به راحتی میشه اثبات کرد ک م م برابر ضرب دو عدد تقسیم بر ب م م آنهاست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *