واروخوانه لیست پیوندی در سی پلاس پلاس

واروخوانه لیست پیوندی در سی پلاس پلاس

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش واروخوانه لیست پیوندی در سی پلاس پلاس همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با لیست پیوندی آشنایی با توابع آشنایی با if آشنایی با while آشنایی با شی گرایی آشنایی با constructor آشنایی با palindrome واروخوانه قلب مستوی یا جناس قلب، همچنین شناخته شده با نام واروخوانه […]

ادامه مطلب

جستجوی پرشی در سی پلاس پلاس (Jump Search)

جستجوی پرشی در سی پلاس پلاس

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش جستجوی پرشی در سی پلاس پلاس همراهی کنید. در ابتدا طبق روال آموزش‌های گذشته، توضیح کوتاهی در مورد جستجوی پرشی خواهیم داد و سپس با ذکر مثالی ساده این الگورتم را در سی پلاس پلاس پیاده‌سازی خواهیم کرد. همچنین پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه این جلسه، آموزش‌های زیر را مطالعه کنید: آشنایی […]

ادامه مطلب

لیست پیوندی در سی پلاس پلاس (LinkedList)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش لیست پیوندی در سی پلاس پلاس همراهی کنید. لیست پیوندی یک ساختار داده می‌باشد که محدودیتهای آرایه را ندارد در این جلسه به آموزش و پیاده سازی این ساختار داده می‌پردازیم. پیشنهاد می‌کنیم پیش‌نیازهای این آموزش را مطالعه کنید آشنایی با شی گرایی آشنایی با توابع آشنایی با While Constructor لیست پیوندی( […]

ادامه مطلب

اعداد کامل در سی پلاس پلاس

اعداد کامل در سی پلاس پلاس

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش اعداد کامل در سی پلاس پلاس همراهی کنید. عددی کامل است که مجموع مقسوم‌علیه‌های آن برابر با خود عدد باشد. در این جلسه به پیاده سازی و بیان انواع روش محاسبه اعداد کامل در ریاضیات می‌پردازیم. پیشنهاد می‌کنیم پیش‌نیازهای این آموزش را مطالعه کنید: توابع در سی پلاس پلاس Static در سی […]

ادامه مطلب

نوشتن فایل در سی پلاس پلاس (Write Txt File)

نوشتن فایل در سی پلاس پلاس

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش نوشتن فایل در سی پلاس پلاس همراهی کنید. با استفاده از کتابخانه‌های سی پلاس پلاس یک فایل متنی را باز و در آن متنی را می‌نویسیم. پیشنهاد می‌شود قبل از مطالعه این جلسه، آموزش‌های زیر را مطالعه کنید: شی گرایی فایل در فرهنگ رایانه، پرونده یا فایل: به کوچک‌ترین واحد منطقی ذخیره‌سازی بر روی دیسک گفته می‌شود که کاربر یا برنامه‌ساز، […]

ادامه مطلب
1 2 3 14