در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش معکوس کردن آرایه در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است:

  1. آشنایی با For
  2. آشنایی با متد

آرایه

به مجموعه ای از داده ها (اطلاعات) با تعداد ثابت که از یک نوع جنس هستند آرایه میگویند. برای درک بهتر یک نوع جنسی از داده ها چند مثال ساده میزنیم. میتوان گفت نمره دانش آموزان یک کلاس از یک نوع جنس هستند(همگی double هستند مثلا)  یا اسامی دانشجویان یک رشته تحصیلی(همگی از جنس string هستند).

فرض کنید میخواهیم اسامی دانش آموزان یک کلاس را در برنامه خود بیاوریم یکی از راه ها این است که به تعداد دانش آموزان متغیر تعریف کنیم(بسیار خسته کننده و برای تغییرات پویا نیست). راه دیگر استفاده از آرایه است. آرایه میتواند مجموعه ای از داده هایی که از جنس(type) خاصی هستند را در خود نگه دارد.

معکوس کردن آرایه در جاوا

در کد معکوس کردن آرایه در جاوا، ما یک آرایه تعریف میکنیم به نام data و سپس این آرایه را به متدی میدهیم تا آن را معکوس کند. کد معکوس کردن آرایه در جاوا به صورت زیر است:

public static void main(String[] args) {
          int[] data = {1,2,3,4,5,6,7,8,9};

          reverseArray(data);
          System.out.println(Arrays.toString(data));

     }

   public static void reverseArray(int[] data){
          for (int i = 0, j = data.length-1; i < data.length/2; i++,j--) {
              int temp  = data[i];
              data[i] = data[j];
              data[j] = temp;
          }

همانطور که میبینید در بالا ما یک متد به نام reversearray تعریف کردیم و درون آن به جابجایی عناصر آرایه، با هدف معکوس کردن آن، پرداختیم. ایده کلی معکوس کردن این است که ما خانه اول را با آخر جابجا میکنیم و خانه دوم را با یکی مانده به آخر و …. این کار را تاجایی ادامه میدهیم که به وسط آرایه برسیم.

در کد بالا یک حلقه for نوشتیم تا وسط آرایه و دو اشاره گر i و j نیز یکی به اول آرایه و یکی به آخر آرایه اشاره دارد. ما با استفاده از این دو اشاره گر خانه های آرایه را بر عکس میکنیم.

خروجی برنامه به صورت زیر است:

[9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]

Download “دانلود پروژه معکوس آرایه در جاوا”

Reverse-Arraywww.codegate.ir_.rar – 124 بار دانلود شده است – 2,26 کیلوبایت

پسورد: www.codegate.ir