توسط سعید غریبی

جستجوی پرشی در سی شارپ (Jump Search in Csharp)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش جستجوی پرشی در سی شارپ همراهی کنید. در ابتدا طبق روال آموزش‌های گذشته، توضیح کوتاهی در مورد جستجوی پرشی خواهیم داد و سپس با ذکر مثالی ساده…

توسط سعید غریبی

مرتب‌سازی کلوچه‌ای در سی شارپ (Pancake Sort)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش مرتب‌سازی کلوچه‌ای در سی شارپ (Pancake Sort) همراهی کنید. در ابتدای این آموزش مرتب‌سازی کلوچه‌ای را معرفی و الگوریتم آن را توضیح خواهیم داد. در انتها این…

توسط سعید غریبی

ادغام دو آرایه مرتب در سی شارپ (Merge Two Sorted Array)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش ادغام دو آرایه مرتب در سی شارپ همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با متد آشنایی با if آشنایی با while آرایه…

توسط سعید غریبی

میانه دو آرایه مرتب در سی شارپ (Median of Two Sorted Array)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش میانه دو آرایه مرتب در سی شارپ همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با آرایه آشنایی با متد آشنایی با روش بازگشتی…

توسط سعید غریبی

تبدیل باینری به دهدهی در سی شارپ (Binary to Decimal)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش تبدیل باینری به دهدهی در سی شارپ همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با For آشنایی با If دستگاه اعداد دودویی (باینری)…

توسط سعید غریبی

هشت وزیر در سی شارپ (Eight queen in csharp)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش معمای هشت  وزیر در سی شارپ همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با متد آشنایی با for آشنایی با روش بازگشتی آشنایی…

توسط سعید غریبی

گراف در سی شارپ (graph in csharp)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش پیاده سازی گراف در سی شارپ همراهی کنید. شکل زیر یک گراف ساده هست که شامل 6 یال و 5 راس است. در سی شارپ برای پیاده…

توسط سعید غریبی

جستجوی دودویی در سی شارپ (Binary Search)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش جستجوی دودویی در سی شارپ همراهی کنید. پیش نیاز های این آموزش عبارتند از: الگوریتم جستجوی دودویی الگوریتم جستجوی دودویی : تکنیکی است برای یافتن یک مقدار…

توسط سعید غریبی

مثلث خیام پاسکال در سی شارپ (Pascal Triangle)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش مثلث خیام پاسکال در سی شارپ همراهی کنید.پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با آرایه آشنایی با for مثلث خیام پاسکال مثلت خیام (Pascal’s…

توسط سعید غریبی

پشته در سی شارپ (Stack implementation in Csharp)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش پشته در سی شارپ همراهی کنید. پیش نیاز این جلسه شامل موارد زیر است: آشنایی با متد آشنایی با شی گرایی Generic آشنایی با constructor آشنایی با…