java, آموزش قدم به قدم جاوا, جاوا

متد در جاوا (method implementation in java)

متد در جاوا

در این جلسه تیم کدگیت را  با آموزش متد در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است:

 1. آشنایی با for
 2. آشنایی با while
 3. آشنایی با if

متد در جاوا

فرض کنید میخواهید مجموع اعداد 1 تا 10 و 20 تا 37 را بدست آورید. برای این کار شما باید دو حلقه را بنویسید حال اگر مجموع اعداد 35 تا 49 را بخواهید بدست آورید باید یک حلقه دیگر نیز بنویسید!!! توجه کنید که ما در تمام حلقه های بالا یک کار را انجام میدهیم و فقط بازه عوض میشود.

int sum = 0;
for (int i = 1; i <= 10; i++)
 sum += i;
System.out.println("Sum from 1 to 10 is " + sum);
sum = 0;
for (int i = 20; i <= 37; i++)
 sum += i;
System.out.println("Sum from 20 to 37 is " + sum);
sum = 0;
for (int i = 35; i <= 49; i++)
 sum += i;
System.out.println("Sum from 35 to 49 is " + sum);

متد در جاوا مجموعه ای از دستورات است که در کنار هم یک عملی را انجام میدهند(مثلا مجموع). متد ها باعث میشوند کد ساختار بگیرد و از پیچیدگی میکاهد. در مورد بالا که توضیح دادیم اگر یک متد بنویسیم که بازه را بگرید و خروجی بین دو بازه باشد دیگر برنامه ما پیچیدگی کمتری دارد.

public static int methodName(int a, int b) {
 // body
}

در بالا ما یک متد درجاوا تعریف کردیم که شامل موارد زیر است:

 1. Public static: شناسه های متد
 2. Int: خروجی متد
 3. Methodname: نام متد
 4. A,b: ورودی های متد

به طور کلی متد در جاوا به صورت زیر نمایش میدهند:

modifier returnType nameOfMethod (Parameter List) {
 // method body
}
 1. Modifier: نشنان دهنده سطح دسترسی به این متد است.
 2. Returntype: خروجی متد
 3. Parameter List: لیست ورودیهای متد. متد میتواند ورودی نداشته باشد.
 4. Method body: بدنه متد و قسمتی که ما کد خود را میزنیم.

برای محاسبه مجموع اعداد ما یک متد مینویسیم و تفاوت را مبینیم:

   public static int sum(int low, int high) {
     int result = 0;
     for (int i = low; i <= high; i++)
       result += i;

     return result;
   }

در کد متد در جاوا ما دو ورودی گرفتیم و یک خروجی داریم. نوبت به استفاده از این متد رسیده است.

sum(1, 10)

sum(20, 37)

همانطور که میبینید بسیار ساده تر شد!!!! در زیر دو مثال دیگر از متد در جاوا آورده شده برای مطالعه بیشتر شما.

public static int minFunction(int n1, int n2) {
  int min;
  if (n1 > n2)
   min = n2;
  else
   min = n1;

  return min;
}
-----------------------------------------------------
  public static void methodRankPoints(double points) {
   if (points >= 202.5) {
     System.out.println("Rank:A1");
   }
   else if (points >= 122.4) {
     System.out.println("Rank:A2");
   }
   else {
     System.out.println("Rank:A3");
   }
  }

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *