توسط سعید غریبی

Operator OverLoading در سی پلاس پلاس

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش Operator OverLoading در سی پلاس پلاس همراهی کنید. ابتدای آموزش در مورد Operator OverLoading صحبت می‌کنیم سپس مثالی واقعی از توضیحات که داده شده را پیاده سازی…

توسط سعید غریبی

Function Overloading در سی پلاس پلاس

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش Function Overloading در سی پلاس پلاس همراهی کنید. این آموزش را با معرفی انواع Function OverLoading شروع کرده و در ادامه با توضیح هرکدام، مثالی را پیاده…

توسط سعید غریبی

overloading در جاوا (method overloading)

در این جلسه، تیم کدگیت را با آموزش overloading در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این جلسه شامل موارد زیر است: آشنایی با متد آشنایی با ساخت شی (شی گرایی) Overloading در جاوا اگر چندین…