توسط سعید غریبی

سطح دسترسی ها در سی پلاس پلاس (Access Modifiers)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش سطح دسترسی ها در سی پلاس پلاس همراهی کنید. در ابتدا Data hiding را معرفی سپس با معرفی انواع سطح دسترسی، مثال‌هایی از آنها پیاده سازی می‌کنیم.…

توسط سعید غریبی

Operator OverLoading در سی پلاس پلاس

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش Operator OverLoading در سی پلاس پلاس همراهی کنید. ابتدای آموزش در مورد Operator OverLoading صحبت می‌کنیم سپس مثالی واقعی از توضیحات که داده شده را پیاده سازی…

توسط سعید غریبی

Function Overriding در سی پلاس پلاس

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش Function Overriding در سی پلاس پلاس همراهی کنید. در ابتدای این آموزش به توضیح Overriding می‌پردازیم سپس شرایط پیاده سازی Function Overriding در سی پلاس پلاس را…

توسط سعید غریبی

Function Overloading در سی پلاس پلاس

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش Function Overloading در سی پلاس پلاس همراهی کنید. این آموزش را با معرفی انواع Function OverLoading شروع کرده و در ادامه با توضیح هرکدام، مثالی را پیاده…

توسط سعید غریبی

Destructor در سی پلاس پلاس (Destructor in Cpp)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش Destructor در سی پلاس پلاس همراهی کنید. این جلسه آموزشی را با معرفی Destructor آغاز و سپس با پیاده سازی یک مثال واقعی آموزش را تمام می‌کنیم.…

توسط سعید غریبی

Copy Constructor در سی پلاس پلاس

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش Copy Constructor در سی پلاس پلاس همراهی کنید. در این آموزش به معرفی Copy Constructor می‌پردازیم. بعد از معرفی این تابع، دلیل استفاده آن را توضیح می‌دهیم…

توسط سعید غریبی

Constructor در سی پلاس پلاس (Constructor in Cpp)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش Constructor در سی پلاس پلاس همراهی کنید. در ابتدا Constructor را توضیح می‌دهیم و در ادامه با معرفی انواع Constructor به پیاده سازی مثال‌هایی در این زمینه…

توسط سعید غریبی

انواع ارث بری در c++ (آموزش Type of Inheritence)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش انواع ارث بری در c++ همراهی کنید. ابتدای این آموزش به 4 نوع ارث بری را معرفی کرده  در ادامه به پیاده سازی این ارث‌بری‌ها در سی…

توسط سعید غریبی

شی گرایی در سی پلاس پلاس (Object Oriented)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش شی گرایی در سی پلاس پلاس همراهی کنید. در این آموزش ابتدا شی گرایی را معرفی میکنیم. در ادامه کلاس و شی را توضیح داده و در…