توسط سعید غریبی

Callable در جاوا (Callable Interface in java)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش Callable در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: Thread ThreadPool متد در جاوا Constructor Arraylist For در جاوا مدیریت استثناها Callable Interface…

توسط سعید غریبی

Volatile در جاوا (MultiThreading in Java)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش Volatile در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: Thread در جاوا Synchoronized در جاوا بن بست در جاوا مانیتور در جاوا Volatile…

توسط سعید غریبی

مانیتور در جاوا (MultiThreading in Java)

اگر شما درس سیستم عامل را در دانشگاه خوانده باشید حتما به یاد دارید که مانیتور ها یکی از موضوعات مهم در همزمانی سیستم عامل است.در جاوا نیز مانیتورها استفاده میشود. در این تیم کدگیت…

توسط سعید غریبی

سمافور در جاوا (MultiThreading In Java)

این جلسه، تیم کدگیت را با آموزش سمافور در جاوا همراهی کنید. این آموزش ادامه Multithreading است. اگر آموزش های قبل را مطالعه نکردید پیشنهاد می شود ابتدا آنها را مطالعه و سپس به خواندن…

توسط سعید غریبی

thread pool در جاوا (MultiThreading in Java)

در این آموزش تیم کدگیت را با آموزش thread در جاوا همراهی کنید.  در آموزش قبل به معرفی synchronized و مشکل thread در به اشتراک قرار دادن یک متغیر پرداختیم. این جلسه به توضیح thread…

توسط سعید غریبی

synchronized در جاوا (MultiThreading in Java)

در این آموزش  تیم کدگیت را با ادامه thread در جاوا را همراهی کنید.  در جلسه پیش در مورد نحوه ایجاد thread صحبت شد. این بار میخواهیم در مورد synchronized در جاوا صحبت کنیم پس پیش نیاز…

توسط سعید غریبی

Thread در جاوا (MultiThreading in Java)

در این آموزش، تیم کدگیت را با آموزش Thread در جاوا همراهی کنید. این آموزش نیاز به آشنایی با تعاریف مقدماتی جاوا وجود دارد. تعاریفی مانند: مقدمه خیلی خوب می شد ما فقط روی یک…