توسط سعید غریبی

یادگیری ماشین چیست؟

کمتر کسی هست که واژه “یادگیری ماشین چیست” به گوش خود نشنیده باشد. تعاریف زیادی برای یادگیری ماشین وجود دارد که با دیدن آن، ممکن است شما از یادگیری این تکنولوژی منصرف کند. می‌توان گفت…