توسط سعید غریبی

خوشه بندی k میانگین در پایتون (K Means Clustring)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش خوشه بندی k میانگین در پایتون (K means) همراهی کنید. در ابتدای آموزش الگوریتم K means را معرفی کرده سپس به پیاده سازی این الگوریتم در زبان…

توسط سعید غریبی

دسته‌ بند بیز ساده در پایتون (Naïve Bayes)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش دسته‌ بند بیز ساده در پایتون همراهی کنید. ابتدای این جلسه دسته‌بند بیز ساده را توضیح داده و سپس به پیاده سازی این الگوریتم (به کمک دیتاست…

توسط سعید غریبی

ماشین بردار پشتیبان در پایتون (SVM in python)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش ماشین بردار پشتیبان در پایتون (SVM) همراهی کنید. SVM یکی از الگوریتم‌های طبقه بندی بوده که بدلیل سادگی می‌توان در ابعاد بالا نیز از آن استفاده کرد.…

توسط سعید غریبی

k نزدیکترین همسایه در پایتون (KNN in Python)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش k نزدیکترین همسایه در پایتون (KNN) همراهی کنید. در ابتدای این جلسه الگوریتم KNN را توضیح و سپس به پیاده سازی آن در پایتون به کمک کتابخانه…