JEditorPane در جاوا (گرافیک در جاوا)

JEditorPane در جاوا

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش JEditorPane در جاوا همراهی کنید. ابتدای این آموزش را با توضیح JEditorPane آغاز کرده و سپس متدهای این کلاس را معرفی می‌کنیم. در آخر یک مثال واقعی از این کلاس را پیاده سازی می‌کنیم. همچنین پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه این جلسه، آموزش‌های گذشته گرافیک در جاوا را مطالعه کنید. JEditorPane JeditorPane […]

ادامه مطلب

JFrame در جاوا (JFrame in Java)

JFrame در جاوا

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش JFrame در جاوا همراهی کنید. ابتدای این جلسه را با توضیح Component و Container آغاز می‌کنیم سپس JFrame را معرفی می‌کنیم. در انتها یک مثال واقعی از این کلاس پیاده سازی خواهیم کرد. همچنین پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه این جلسه، آموزش‌های زیر را مطالعه کنید: JButton JLabel JPanel JFrame در جاوا […]

ادامه مطلب

تولبار در جاوا (Toolbar in Java)

تولبار در جاوا

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش تولبار در جاوا (نوار ابزار در جاوا) همراهی کنید. تولبار یا نوار ابزار در طراحی نرم‌افزارها بسیار استفاده می‌شود و در این جلسه به معرفی کلاس JToolBar در جاوا که تولبار را پیاده سازی کرده است، خواهیم پرداخت. این کلاس به ما قابلیت پیاده سازی و استفاده از  تولبار در جاوا را […]

ادامه مطلب

JPanel در جاوا (گرافیک در جاوا)

JPanel در جاوا

در این قسمت تیم کدگیت را یا آموزش JPanel در جاوا همراهی کنید. در آغاز مطلب این جلسه، کلاس JPanel را معرفی کرده و در ادامه متدها و کاربردهای این کلاس را توضیح می‌دهیم. در پایان طبق روال گذشته، مثالی از کلاس JPanel پیاده سازی خواهیم کرد. همچنین پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه این جلسه، آموزش‌های زیر را بررسی کنید: […]

ادامه مطلب

JDialog در جاوا (گرافیک در جاوا)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش JDialog در جاوا همراهی کنید. در ابتدای آموزش JDialog را معرفی کرده در ادامه کلاس‌های آماده که از JDialog استفاده می‌کنند را توضیح می‌دهیم. در آخر یک مثال ساده از این کلاس پیاده سازی خواهیم کرد. همچنین پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه این جلسه، آموزش‌های زیر را بررسی کنید: Static در جاوا […]

ادامه مطلب
1 2 3 5