توسط سعید غریبی

JEditorPane در جاوا (گرافیک در جاوا)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش JEditorPane در جاوا همراهی کنید. ابتدای این آموزش را با توضیح JEditorPane آغاز کرده و سپس متدهای این کلاس را معرفی می‌کنیم. در آخر یک مثال واقعی…

توسط سعید غریبی

JFrame در جاوا (JFrame in Java)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش JFrame در جاوا همراهی کنید. ابتدای این جلسه را با توضیح Component و Container آغاز می‌کنیم سپس JFrame را معرفی می‌کنیم. در انتها یک مثال واقعی از…

توسط سعید غریبی

تولبار در جاوا (Toolbar in Java)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش تولبار در جاوا (نوار ابزار در جاوا) همراهی کنید. تولبار یا نوار ابزار در طراحی نرم‌افزارها بسیار استفاده می‌شود و در این جلسه به معرفی کلاس JToolBar…

توسط سعید غریبی

JPanel در جاوا (گرافیک در جاوا)

در این قسمت تیم کدگیت را یا آموزش JPanel در جاوا همراهی کنید. در آغاز مطلب این جلسه، کلاس JPanel را معرفی کرده و در ادامه متدها و کاربردهای این کلاس را توضیح می‌دهیم. در…

توسط سعید غریبی

JDialog در جاوا (گرافیک در جاوا)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش JDialog در جاوا همراهی کنید. در ابتدای آموزش JDialog را معرفی کرده در ادامه کلاس‌های آماده که از JDialog استفاده می‌کنند را توضیح می‌دهیم. در آخر یک…

توسط سعید غریبی

JSpinner در جاوا (گرافیک در جاوا)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش JSpinner در جاوا همراهی کنید. در ابتدای این آموزش به توضیح  JSpinner خواهیم پرداخت سپس متدهای این کلاس را معرفی می‌کنیم. در انتها یک مثال واقعی از…

توسط سعید غریبی

JSlider در جاوا (گرافیک در جاوا)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش JSlider در جاوا همراهی کنید. طبق روال آموزش‌های گذشته، ابتدا JSlider را معرفی کرده سپس متدهای پرکاربرد این کلاس را توضیح می‌دهیم. در آخر نیز به پیاده…

توسط سعید غریبی

JTabbedPane در جاوا (گرافیک در جاوا)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش JTabbedPane در جاوا همراهی کنید. ابتدا در این جلسه کلاس JTabbedPane را معرفی کرده و متدهای آن را توضیح خواهیم داد. سپس با پیاده سازی یک مثال…

توسط سعید غریبی

JColorChooser در جاوا (گرافیک در جاوا)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش JColorChooser در جاوا همراهی کنید. در ابتدای این جلسه، توضیح کوتاهی در مورد کلاس JColorChooser خواهیم داد سپس چندین متد از این کلاس را معرفی خواهیم کرد.…

توسط سعید غریبی

JTree در جاوا (گرافیک در جاوا)

در این آموزش تیم کدگیت را با آموزش JTree در جاوا همراهی کنید. در ابتدای این جلسه JTree را توضیح و  سپس متدهای آن را معرفی می‌کنیم. در ادامه آموزش، یک مثال واقعی از JTree…