توسط سعید غریبی

مجموعه آموزش گرافیک در جاوا (Graphic in Java)

در این قسمت تیم کدگیت مجموعه آموزش گرافیک در جاوا را برای شما مهیا کرده است. این آموزش شامل قسمت های آموزش اشیا گرافیکی ساده نظیر JButton و … است. در قسمت های پیچیده‌تر این…

توسط سعید غریبی

JEditorPane در جاوا (گرافیک در جاوا)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش JEditorPane در جاوا همراهی کنید. ابتدای این آموزش را با توضیح JEditorPane آغاز کرده و سپس متدهای این کلاس را معرفی می‌کنیم. در آخر یک مثال واقعی…

توسط سعید غریبی

JFrame در جاوا (JFrame in Java)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش JFrame در جاوا همراهی کنید. ابتدای این جلسه را با توضیح Component و Container آغاز می‌کنیم سپس JFrame را معرفی می‌کنیم. در انتها یک مثال واقعی از…

توسط سعید غریبی

تولبار در جاوا (Toolbar in Java)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش تولبار در جاوا (نوار ابزار در جاوا) همراهی کنید. تولبار یا نوار ابزار در طراحی نرم‌افزارها بسیار استفاده می‌شود و در این جلسه به معرفی کلاس JToolBar…

توسط سعید غریبی

JToggleButton در جاوا (گرافیک در جاوا)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش JToggleButton در جاوا همراهی کنید. در ابتدا ToggleButton و موارد استفاده آن را توضیحی داده سپس کلاس JToggleButton در جاوا را معرفی می‌کنیم. در پایان با استفاده…

توسط سعید غریبی

JFileChooser در جاوا (گرافیک در جاوا)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش JFileChooser در جاوا همراهی کنید. در ابتدای این آموزش طبق روال آموزش‌های گذشته ابتدا کلاس JFileChooser را معرفی کرده و کاربرد این کلاس را توضیح می‌دهیم. سپس…

توسط سعید غریبی

JPanel در جاوا (گرافیک در جاوا)

در این قسمت تیم کدگیت را یا آموزش JPanel در جاوا همراهی کنید. در آغاز مطلب این جلسه، کلاس JPanel را معرفی کرده و در ادامه متدها و کاربردهای این کلاس را توضیح می‌دهیم. در…

توسط سعید غریبی

JDialog در جاوا (گرافیک در جاوا)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش JDialog در جاوا همراهی کنید. در ابتدای آموزش JDialog را معرفی کرده در ادامه کلاس‌های آماده که از JDialog استفاده می‌کنند را توضیح می‌دهیم. در آخر یک…

توسط سعید غریبی

JSpinner در جاوا (گرافیک در جاوا)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش JSpinner در جاوا همراهی کنید. در ابتدای این آموزش به توضیح  JSpinner خواهیم پرداخت سپس متدهای این کلاس را معرفی می‌کنیم. در انتها یک مثال واقعی از…

توسط سعید غریبی

JSlider در جاوا (گرافیک در جاوا)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش JSlider در جاوا همراهی کنید. طبق روال آموزش‌های گذشته، ابتدا JSlider را معرفی کرده سپس متدهای پرکاربرد این کلاس را توضیح می‌دهیم. در آخر نیز به پیاده…