مجموعه آموزش گرافیک در جاوا (Graphic in Java)

در این قسمت تیم کدگیت مجموعه آموزش گرافیک در جاوا را برای شما مهیا کرده است. این آموزش شامل قسمت های آموزش اشیا گرافیکی ساده نظیر JButton و … است. در قسمت های پیچیده‌تر این مجموعه آموزش، Objectهایی همچون JFrame و JPanel توضیح می‌دهیم. مجموعه آموزش گرافیک در جاوا JButton در جاوا JLable در جاوا JTextField در جاوا JTextArea در […]

ادامه مطلب

JEditorPane در جاوا (گرافیک در جاوا)

JEditorPane در جاوا

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش JEditorPane در جاوا همراهی کنید. ابتدای این آموزش را با توضیح JEditorPane آغاز کرده و سپس متدهای این کلاس را معرفی می‌کنیم. در آخر یک مثال واقعی از این کلاس را پیاده سازی می‌کنیم. همچنین پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه این جلسه، آموزش‌های گذشته گرافیک در جاوا را مطالعه کنید. JEditorPane JeditorPane […]

ادامه مطلب

JFrame در جاوا (JFrame in Java)

JFrame در جاوا

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش JFrame در جاوا همراهی کنید. ابتدای این جلسه را با توضیح Component و Container آغاز می‌کنیم سپس JFrame را معرفی می‌کنیم. در انتها یک مثال واقعی از این کلاس پیاده سازی خواهیم کرد. همچنین پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه این جلسه، آموزش‌های زیر را مطالعه کنید: JButton JLabel JPanel JFrame در جاوا […]

ادامه مطلب

تولبار در جاوا (Toolbar in Java)

تولبار در جاوا

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش تولبار در جاوا (نوار ابزار در جاوا) همراهی کنید. تولبار یا نوار ابزار در طراحی نرم‌افزارها بسیار استفاده می‌شود و در این جلسه به معرفی کلاس JToolBar در جاوا که تولبار را پیاده سازی کرده است، خواهیم پرداخت. این کلاس به ما قابلیت پیاده سازی و استفاده از  تولبار در جاوا را […]

ادامه مطلب

JToggleButton در جاوا (گرافیک در جاوا)

JToggleButton در جاوا

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش JToggleButton در جاوا همراهی کنید. در ابتدا ToggleButton و موارد استفاده آن را توضیحی داده سپس کلاس JToggleButton در جاوا را معرفی می‌کنیم. در پایان با استفاده کلاس JToggleButton در جاوا، مثالی را پیاده سازی می‌کنیم. همچنین پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه این جلسه، آموزش‌های گذشته گرافیک در جاوا را مطالعه کنید. […]

ادامه مطلب
1 2 3 6