توسط سعید غریبی

انواع ارث بری در c++ (آموزش Type of Inheritence)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش انواع ارث بری در c++ همراهی کنید. ابتدای این آموزش به 4 نوع ارث بری را معرفی کرده  در ادامه به پیاده سازی این ارث‌بری‌ها در سی…

توسط سعید غریبی

ارث بری در c++ ( آموزش Inheritence in Cpp)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش ارث بری در c++ همراهی کنید. ابتدا با توصیف ارث‌بری آموزش را آغاز می‌کنیم و سپس با زدن مثال و پیاده سازی آن، آموزش را به اتمام…

توسط سعید غریبی

ارث بری در سی شارپ (Inheritence in Csharp)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش ارث بری در سی شارپ همراهی کنید. این آموزش ادامه شی گرایی در سی شارپ است. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با کلمه…

توسط سعید غریبی

انواع ارث بری در جاوا (type of inheritance)

در این جلسه تیم کدگیت را با  آموزش  انواع ارث بری در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: شی گرایی در جاوا آشنایی با This در جاوا Constructor در جاوا…

توسط سعید غریبی

ارث بری در جاوا (inheritence in java)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش ارث بری در جاوا همراهی کنید. این آموزش ادامه شی گرایی در جاوا است. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با کلمه کلیدی this…