توسط سعید غریبی

if در پایتون (if statement in python)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش شرط if در پایتون همراهی کنید. شرط if یکی از اصول زبان‌های برنامه‌نویسی بوده و در این جلسه به توضیح این دستور خواهیم پرداخت. این آموزش پیش‌نیاز…

توسط سعید غریبی

دستور شرطی if در c++ (آموزش if statement)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش دستور شرطی if در c++  همراهی کنید. پیش نیاز این جلسه، آموزش ابتدایی c++ و آشنایی با c++ است. تصمیم گیری در c++ ساختار تصمیم گیری بدین…

توسط سعید غریبی

دستور شرطی if در سی شارپ (control statement)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش دستور شرطی if در سی شارپ همراهی کنید. پیش نیاز این جلسه، آموزش ابتدایی سی شارپ و آشنایی با سی شارپ است. تصمیم گیری در سی شارپ ساختار…

توسط سعید غریبی

دستور شرطی if در جاوا (control statment)

در این جلسه تیم کدگیت به آموزش دستور شرطی if در جاوا میپردازد. پیش نیاز این جلسه، آموزش ابتدایی جاوا و آشنایی با جاوا است. تصمیم گیری در جاوا ساختار تصمیم گیری بدین صورت است…