توسط سعید غریبی

ب م م در جاوا (بزرگترین مضرب مشترک)

در این جلسه تیم کدگیت به آموزش ب م م در جاوا (بزرگترین مقسوم علیه مشترک) میپردازیم. پیش نیاز این آموزش ، آشنایی با متد و دستور شرطی if است. ب م م بزرگترین مقسوم علیه…