توسط سعید غریبی

دستور Assert در جاوا (Assert in java)

در این قسمت تیم کدگیت در ادامه آموزش‌های قدم به قدم در جاوا به توضیح دستور Assert در جاوا می پردازد. ابتدا تعریفی از دستور Assert خواهیم داشت سپس زمان استفاده از این دستور را…

توسط سعید غریبی

متد ()toString در جاوا (toString Method)

در ادامه آموزش‌های جاوا تیم کدگیت، این جلسه ما را با آموزش متد ()toString در جاوا همراهی کنید. ابتدا کاربرد متد toString را توضیح می‌دهیم سپس با چندین مثال واقعی توضیحات تکمیلی را ارائه می‌دهیم.…

توسط سعید غریبی

lambda در جاوا (Lambda Expressions in java)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش lambda در جاوا همراهی کنید. یکی از قابلیت‌های اضافه شده در نسخه جدید زبان برنامه‌نویسی جاوا، lambda می‌باشد در این آموزش به معرفی این قابلیت پرداخته و…

توسط سعید غریبی

JCheckBox در جاوا (JCheckBox in Java)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش JCheckBox در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: شی گرایی در جاوا Constructor در جاوا کلاس‌های بی نام (کلاس‌های تودرتو) JLable Final…

توسط سعید غریبی

Enum در جاوا (Enum in Java Language)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش Enum در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با For در جاوا آشنایی با Static در جاوا آشنایی با Final در…

توسط سعید غریبی

interface در جاوا (implements interface in java)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش interface در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با شی گرایی آشنایی با کلاس استاتیک آشنایی با ارث بری آشنایی با…

توسط سعید غریبی

رشته ها در جاوا (Create Strings in Java)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش رشته ها در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: شی گرایی در جاوا Interface در جاوا رشته ها در جاوا به مجموعه…

توسط سعید غریبی

کلید واژه final در جاوا (Final keyword)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش کلید واژه final در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: شی گرایی در جاوا Constructor در جاوا ارث بری در جاوا Override…

توسط سعید غریبی

کلاس تودرتو استاتیک در جاوا (Static Nested Class)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش کلاس تودرتو استاتیک در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با شی گرایی آشنایی با متد آشنایی با static کلاس تودرتو…

توسط سعید غریبی

کلاس تودرتو غیر استاتیک در جاوا (Non Static Nested Class)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش کلاس تودرتو غیر استاتیک در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با شی گرایی آشنایی با abstract آشنایی با متد کلاس…