در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش جستجوی درایه ماتریس در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است:

 1. آشنایی با آرایه
 2. آشنایی با متد
 3. آشنایی با For

ماتریس

ماتریس به آرایشی مستطیلی شکل از اعداد یا عبارات ریاضی که بصورت سطر و ستون شکل یافته گفته می‌شود. به طوری که می‌توان گفت که هر ستون یا هر سطر یک ماتریس، یک بردار را تشکیل می‌دهد. هر یک از عناصر ماتریس درایه خوانده می‌شود.

ماتریس‌های هم اندازه (با تعداد سطر و ستون برابر) را می‌توان با هم جمع یا از هم تفریق کرد. ضرب دو ماتریس تنها در صورتی ممکن است که تعداد ستون‌های ماتریس اول با تعداد سطرهای ماتریس دوم برابر باشد.

درایه

به هر یک از عناصر موجود در یک ماتریس درایه می‌گویند. برای مشخص کردن هر درایه باید عدد ردیف و ستون آن را بصورت پایین‌نویس نام ماتریس نوشت. برای مثال اگر نام ماتریسی A باشد، درایه‌ای که در ردیف اول و ستون دوم قرار دارد به این صورت نشان داده می‌شود A1,2 . درایه‌های یک ماتریس در حالت کلی می‌توانند حقیقی یا مختلط باشند.

جستجوی درایه ماتریس در جاوا

برای جستجوی درایه ماتریس در جاوا باید یک ماتریس ساخت. ساخت ماتریس همان آرایه دو بعدی است. یک متد به نام searchMatrix نوشتیم که دو ورودی میگیرد.ورودی اول ماتریس و ورودی دوم درایه ای که به دنبال آن میگردیم.کد جستجوی درایه ماتریس در جاوا به صورت زیر است:

public static boolean searchMatrix(int[][] matrix, int target) {
     int row = matrix.length;
     int column = matrix[0].length;

     for (int i = 0; i < row; i++) {
       for (int j = 0; j < column; j++) {
          if (matrix[i][j] == target) {
            return true;
          }
       }
     }

     return false;
   }

همانطور که در کد بالا میبینید ما اندازه سطر و ستون ماتریس را گرفتیم و در دو حلقه for تودرتو به جستجوی درایه مورد نظر پرداختیم. متد در صورت پیدا کردن درایه true برمیگرداند و اگر پیدا نکرد false.

تست جستجوی درایه در جاوا

برای تست کدهای بالا، کد main زیر را بزنید:

public static void main(String[] args) {
     int[][] matrix = {
              {1,  3, 5, 7},
              {10, 11, 16, 20},
              {23, 30, 34, 50}
     };

     int target = 10;
     System.out.println(target+" in matrix? " + searchMatrix(matrix, target));
     ;
   }

Download “دانلود سورس جستجوی درایه ماتریس در جاوا”

Search-Matrix-Element-in-java-www.codegate.ir_.rar – 307 بار دانلود شده است – 2,60 کیلوبایت

پسورد: www.codegate.ir