در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش جدول ضرب در سی شارپ همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است:

 1. آشنایی با متد
 2. آشنایی با حلقه for

ضرب

ضرب یکی از چهار عمل (عملگر) اصلی در حساب، و جبر مقدماتی است. علاوه بر آن، واژه ضرب برای نام‌گذاری و توصیف عملیات گوناگون دیگر در سایر زمینه‌های ریاضیات، نظیر ضرب داخلی بردارها، ضرب ماتریس‌ها، و بسیاری موارد دیگر هم کاربرد دارد.

منظور از عمل، دستوری است که نحوه و مفهوم ترکیب دو عدد یا دو متغیر را بیان می‌کند. در مورد ضرب، این دستورالعمل به شیوه زیر است:

به چند بار جمع کردن یک عدد با خودش ضرب می‌گویند. ابداع و به‌خدمت‌گیری این عملگر توسط بشر، برای سهولت فرایند محاسبه، و نیز کوتاهی و صرفه‌جویی در کار نوشتن صورت پذیرفته است(ویکیپدیا).

پیاده سازی جدول ضرب در سی شارپ

برای پیاده سازی جدول ضرب در سی شارپ ما یک متد مینویسیم به نام multiplication_table. این متد دو ورودی سطر و ستون را میگیرد. ما از این ورودی ها به عنوان تعداد سطر و ستون جدول ضرب خود استفاده میکنیم. کد جدول ضرب در سی شارپ به صورت زیر است:

   public static void multiplication_table(int row , int column){
      for (int i = 1; i <= row ; i++) {
        for (int j = 1; j <= column; j++) {
          Console.Write("{0,4}",i*j);
        }
        Console.WriteLine();
      }
    }

همانطور که در کد بالا میبینید متدی نوشته شده با دو ورودی به نام row و column . دو حلقه  for تو در تو نوشته شده است که حلقه اول معرف سطر و حلقه دوم معرف ستون جدول ضرب ما است. اگر در حلقه های for دقت کنید ما متغیر های i و j را از 0 آغاز نکردیم(چرا!!!).

تست برنامه جدول ضرب در سی شارپ

برای تست کدهای بالا، کد main زیر را بزنید:

   public static void Main (string[] args)
    {
      multiplication_table(10, 10);
      Console.ReadKey ();
    }

در کد main ما فقط متد جدول ضرب که قبل توضیح دادیم را صدا زدیم. ورودی های سطر و ستون را 10 گذاشتیم. با این توصیفات خروجی برنامه جدول ضرب 10*10 است.

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

  2   4   6   8  10  12  14  16  18  20

  3   6   9  12  15  18  21  24  27  30

  4   8  12  16  20  24  28  32  36  40

  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50

  6  12  18  24  30  36  42  48  54  60

  7  14  21  28  35  42  49  56  63  70

  8  16  24  32  40  48  56  64  72  80

  9  18  27  36  45  54  63  72  81  90

 10  20  30  40  50  60  70  80  90 100

Download “دانلود سورس پروژه جدول ضرب در سی شارپ”

multiplication_table-www.codegate.ir_.rar – 818 بار دانلود شده است – 13,45 کیلوبایت

پسورد: www.codegate.ir