سطح دسترسی ها در سی پلاس پلاس (Access Modifiers)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش سطح دسترسی ها در سی پلاس پلاس همراهی کنید. در ابتدا Data hiding را معرفی سپس با معرفی انواع سطح دسترسی، مثال‌هایی از آنها پیاده سازی می‌کنیم. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: شی گرایی در سی پلاس پلاس ارث بری در سی پلاس پلاس توابع در سی پلاس پلاس […]

ادامه مطلب

Operator OverLoading در سی پلاس پلاس

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش Operator OverLoading در سی پلاس پلاس همراهی کنید. ابتدای آموزش در مورد Operator OverLoading صحبت می‌کنیم سپس مثالی واقعی از توضیحات که داده شده را پیاده سازی می‌کنیم. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: شی گرایی در سی پلاس پلاس ارث بری در سی پلاس پلاس توابع در سی پلاس […]

ادامه مطلب

Function Overriding در سی پلاس پلاس

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش Function Overriding در سی پلاس پلاس همراهی کنید. در ابتدای این آموزش به توضیح Overriding می‌پردازیم سپس شرایط پیاده سازی Function Overriding در سی پلاس پلاس را بیان کرده، در پایان جلسه نیز یک مثال را پیاده سازی می‌کنیم. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر می‌باشد: شی گرایی در سی پلاس […]

ادامه مطلب

Function Overloading در سی پلاس پلاس

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش Function Overloading در سی پلاس پلاس همراهی کنید. این آموزش را با معرفی انواع Function OverLoading شروع کرده و در ادامه با توضیح هرکدام، مثالی را پیاده سازی می‌کنیم. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: شی گرایی در سی پلاس پلاس توابع در سی پلاس پلاس Function Overloading در سی […]

ادامه مطلب

Destructor در سی پلاس پلاس (Destructor in Cpp)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش Destructor در سی پلاس پلاس همراهی کنید. این جلسه آموزشی را با معرفی Destructor آغاز و سپس با پیاده سازی یک مثال واقعی آموزش را تمام می‌کنیم. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: شی گرایی در سی پلاس پلاس Constructor در سی پلاس پلاس توابع در سی پلاس پلاس Destructor […]

ادامه مطلب
1 2