عدد آرمسترانگ در سی شارپ (ArmStrong Number)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش برنامه عدد آرمسترانگ در سی شارپ همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آموزش if حلقه for عدد آرمسترانگ عدد آرمسترانگ به عددی گفته میشود که حاصل جمع مکعب اعداد تشکیل دهنده آن برابر با خود عدد باشد. برای درک بهتر مسئله به مثال زیر توجه کنید: 153 = (1*1*1)+(5*5*5)+(3*3*3)    (1*1*1)=1   […]

ادامه مطلب

pdf آموزش فاکتوریل در سی شارپ (Factorial in Csharp)

در این قسمت تیم کدگیت فایل pdf آموزش  فاکتوریل در سی شارپ را برای شما آماده کرده است. پیشنهاد می‌شود قبل از خواندن این فایل پیش نیاز های این آموزش را بخوانید. پیش نیاز های pdf آموزش فاکتوریل در سی شارپ کار با حلقه آشنایی با روش بازگشتی خلاصه pdf آموزش فاکتوریل در سی شارپ به صورت زیر می‌باشد: پیاده […]

ادامه مطلب

pdf آموزش سری فیبونانچی در سی شارپ

در این قسمت تیم کدگیت فایل pdf آموزش سری فیبونانچی در سی شارپ را برای شما آماده کرده است. پیشنهاد می‌شود قبل از خواندن این فایل پیش نیاز های این آموزش را بخوانید. پیش نیاز های pdf آموزش سری فیبونانچی در سی شارپ آشنایی با if آشنایی با for آشنایی با روش بازگشتی آشنایی با متد خلاصه pdf آموزش سری […]

ادامه مطلب

مثلث خیام پاسکال در سی شارپ (Pascal Triangle)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش مثلث خیام پاسکال در سی شارپ همراهی کنید.پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با آرایه آشنایی با for مثلث خیام پاسکال مثلت خیام (Pascal’s triangle) آرایشی مثلث شکل از ضرایب بسط دوجمله ای است. به مثلث خیام در زبان انگلیسی مثلث پاسکال، در زبان ایتالیایی مثلث تارتالیا و در […]

ادامه مطلب

عدد اول در سی شارپ (Prime Numbers)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش عدد اول در سی شارپ همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با for آشنایی با if عدد اول عدد اول عددی طبیعی بزرگ‌تر از ۱ است که بر هیچ عددی بجز خود و ۱ بخش‌پذیر نباشد. تنها استثنا عدد ۱ است که جزو این اعداد قرار نمی‌گیرد. اگرعددی طبیعی و بزرگ‌تر […]

ادامه مطلب
1 2 3