توسط سعید غریبی

thread pool در جاوا (MultiThreading in Java)

در این آموزش تیم کدگیت را با آموزش thread در جاوا همراهی کنید.  در آموزش قبل به معرفی synchronized و مشکل thread در به اشتراک قرار دادن یک متغیر پرداختیم. این جلسه به توضیح thread…