توسط سعید غریبی

this در سی شارپ (this keyword in csharp)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش this در سی شارپ همراهی کنید. این آموزش ادامه آموزش شی گرایی در سی شارپ است. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با شی…

توسط سعید غریبی

this در جاوا (object oriented programming)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش this در جاوا همراهی کنید. این آموزش ادامه آموزش شی گرایی در جاوا است. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با شی گرایی آشنایی…