توسط سعید غریبی

بن بست در جاوا (DeadLock in Java)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش بن بست در جاوا (Dead Lock) همراهی کنید. پیش نیاز های این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با thread آشنایی با inner class آشنایی با synchronized…

توسط سعید غریبی

synchronized در جاوا (MultiThreading in Java)

در این آموزش  تیم کدگیت را با ادامه thread در جاوا را همراهی کنید.  در جلسه پیش در مورد نحوه ایجاد thread صحبت شد. این بار میخواهیم در مورد synchronized در جاوا صحبت کنیم پس پیش نیاز…