توسط سعید غریبی

JToggleButton در جاوا (گرافیک در جاوا)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش JToggleButton در جاوا همراهی کنید. در ابتدا ToggleButton و موارد استفاده آن را توضیحی داده سپس کلاس JToggleButton در جاوا را معرفی می‌کنیم. در پایان با استفاده…

توسط سعید غریبی

JPanel در جاوا (گرافیک در جاوا)

در این قسمت تیم کدگیت را یا آموزش JPanel در جاوا همراهی کنید. در آغاز مطلب این جلسه، کلاس JPanel را معرفی کرده و در ادامه متدها و کاربردهای این کلاس را توضیح می‌دهیم. در…

توسط سعید غریبی

JSlider در جاوا (گرافیک در جاوا)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش JSlider در جاوا همراهی کنید. طبق روال آموزش‌های گذشته، ابتدا JSlider را معرفی کرده سپس متدهای پرکاربرد این کلاس را توضیح می‌دهیم. در آخر نیز به پیاده…

توسط سعید غریبی

JColorChooser در جاوا (گرافیک در جاوا)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش JColorChooser در جاوا همراهی کنید. در ابتدای این جلسه، توضیح کوتاهی در مورد کلاس JColorChooser خواهیم داد سپس چندین متد از این کلاس را معرفی خواهیم کرد.…

توسط سعید غریبی

JPopupMenu در جاوا (JPopupMenu in Java)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش JPopupMenu در جاوا همراهی کنید. ابتدای آموزش توضیح کوتاهی در مورد JPopupMenu خواهیم داد سپس با زدن مثالی واقعی این مسئله را پیاده سازی خواهیم کرد.  همچنین…

توسط سعید غریبی

JScrollBar در جاوا (Swing Graphic in Java)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش JScrollBar در جاوا همراه کنید. این آموزش با معرفی کوتاهی از کلاس JScrollBar شروع شده و با معرفی متد‌ها ادامه پیدا می‌کند. در پایان برای درک بهتر…

توسط سعید غریبی

JOptionPane در جاوا ( Swing Graphic in Java)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش JOptionPane در جاوا همراهی کنید. این آموزش با معرفی JOptionPane آغاز شده و در ادامه متدهای این کلاس را معرفی و سپس با زدن سه مثال این…

توسط سعید غریبی

JList در جاوا (Swing Graphic in Java)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش Jlist در جاوا همراهی کنید.این آموزش را با توضیح Jlist شروع کرده و پس از معرفی چندین متد این کلاس در جاوا، دو مثال به همراه توضیح…

توسط سعید غریبی

Jtable در جاوا (Swing Graphic in Java)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش Jtable در جاوا همراهی کنید. در این آموزش به توضیح کوتاهی در مورد Jtable خواهیم پرداخت سپس متدهای این کلاس را معرفی و با زدن دو مثال…

توسط سعید غریبی

JComboBox در جاوا (Swing Graphic in Java)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش JComboBox در جاوا همراهی کنید. در این آموزش ابتدا به معرفی JComboBox در جاوا خواهیم پرداخت سپس با زدن دو مثال، کلاس JComboBox را معرفی خواهیم کرد.…