توسط سعید غریبی

singletone در جاوا (Design Pattern in Java)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش singletone در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با شی گرایی آشنایی با static آشنایی با متد آشنایی با Constructor آشنایی…