توسط سعید غریبی

تبدیل تصویر رنگی به خاکستری در جاوا با OpenCV

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش تبدیل تصویر رنگی به خاکستری در جاوا با OpenCV همراهی کنید. ابتدای این جلسه مروری بر کتابخانه OpenCV و کلاس Mat داشته و سپس کد تبدیل رنگی…

توسط سعید غریبی

تبدیل تصویر رنگی به خاکستری در جاوا (پردازش تصویر)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش تبدیل تصویر رنگی به خاکستری در جاوا همراهی کنید. در ابتدای این جلسه در خصوص تصاویر خاکستری و رنگی توضیح کوتاهی می‌دهیم سپس به پیاده‌سازی تبدیل مذکور…