توسط سعید غریبی

قرینه کردن عدد در سی پلاس پلاس (Reverse Number)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش قرینه کردن عدد در سی پلاس پلاس همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با For آشنایی با While آشنایی با توابع قرینه…

توسط سعید غریبی

قرینه کردن عدد در جاوا (reverse number)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش قرینه کردن عدد در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با For آشنایی با While آشنایی با متد قرینه عدد معکوس…