توسط سعید غریبی

ارجاع‌ها در سی پلاس پلاس (References in Cpp)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش ارجاع‌ها در سی پلاس پلاس همراهی کنید. در ابتدای آموزش، ارجاع‌ها را معرفی کرده و یک مثال را پیاده سازی می‌کنیم. در ادامه ارسال ارجاع‌ها در توابع…