توسط سعید غریبی

ماژول random در پایتون

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش ماژول random در پایتون همراهی کنید. در ابتدای این آموزش به معرفی ماژول random خواهیم پرداخت و در ادامه توابع و کاربردهای آن را معرفی، سپس مثالهایی…