توسط سعید غریبی

تابع در پایتون (function in python)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش تابع در پایتون همراهی کنید. ما در این آموزش توابع را معرفی خواهیم کرد همچنین با چرایی استفاده از توابع و نحوه کار با آن‌ها آشنا خواهیم…