توسط سعید غریبی

Prototype پترن در جاوا (Prototype pattern in java)

در این قسمت تیم کدگیت به آموزش prototype پترن در جاوا می‌پردازد. پیش‌نیازهای این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با interface آشنایی با شی گرایی آشنایی با متد آشنایی با Constructor آشنایی با رشته…