توسط سعید غریبی

عدد اول در سی پلاس پلاس (Prime Numbers)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش عدد اول در سی پلاس پلاس همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با for آشنایی با if عدد اول عدد اول عددی طبیعی بزرگ‌تر…

توسط سعید غریبی

عدد اول در سی شارپ (Prime Numbers)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش عدد اول در سی شارپ همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با for آشنایی با if عدد اول عدد اول عددی طبیعی بزرگ‌تر از…