توسط سعید غریبی

Kernel در پایتون (پرازش تصویر)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش Kernel در پایتون (پرازش تصویر) همراهی کنید. در ادامه آموزش‌های پردازش تصویر در پایتون امروز در خصوص Kernel و کاربردهای آن صحبت خواهیم کرد. همچنین در پایان…

توسط سعید غریبی

Kernel در جاوا (پرازش تصویر)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش Kernel در جاوا (پرازش تصویر) همراهی کنید. در ادامه آموزش‌های پردازش تصویر در جاوا امروز در خصوص Kernel و کاربردهای آن صحبت خواهیم کرد. همچنین در پایان…