توسط سعید غریبی

خوشه بندی k میانگین در پایتون (K Means Clustring)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش خوشه بندی k میانگین در پایتون (K means) همراهی کنید. در ابتدای آموزش الگوریتم K means را معرفی کرده سپس به پیاده سازی این الگوریتم در زبان…