توسط سعید غریبی

کلاس تودرتو در جاوا (Nested Classes)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش کلاس تودرتو در جاوا (nested class) همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با شی گرایی آشنایی با constructor آشنایی با this کلاس…