توسط سعید غریبی

فیلتر گاوسی در جاوا

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش فیلتر گاوسی در جاوا همراهی کنید. در ابتدای این جلسه Blur کردن یک تصویر را توضیح سپس به پیاده سازی فیلتر گاوسی در جاوا خواهیم پرداخت. پیش‌نیازهای…

توسط سعید غریبی

تابع گاوسی در جاوا (Gaussian Function in Java)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش تابع گاوسی در جاوا همراهی کنید. در ابتدا تابع گاوسی را توضیح و فرمول آن را معرفی می‌کنیم. سپس به پیاده سازی این تابع در جاوا خواهیم…