توسط سعید غریبی

توابع در سی پلاس پلاس (Functions in cpp)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش توابع در سی پلاس پلاس همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش آشنایی با If در سی پلاس پلاس است. توابع در سی پلاس پلاس مجموعه‌ای از دستورات…