توسط سعید غریبی

Factory پترن در جاوا (دیزاین پترن در جاوا)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش Factory پترن در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با شی گرایی آشنایی با Interface آشنایی با متد آشنایی با if…