توسط سعید غریبی

مدیریت استثنا در جاوا (Exception Handling)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش مدیریت استثنا در جاوا همراهی کنید.پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: استثناها استثناها مشکلاتی هستند که در اجرای برنامه ایجاد می شوند.وقتی یک استثنا در…

توسط سعید غریبی

استثناها در جاوا (exceptions in java)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش استثناها در جاوا همراهی کنید. این آموزش پیش نیاز خاصی ندارد. استثناها استثناها مشکلاتی هستند که در اجرای برنامه ایجاد می شوند.وقتی یک استثنا در برنامه رخ…