توسط سعید غریبی

Visitor پترن در جاوا (دیزاین پترن در جاوا)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش Visitor پترن در جاوا همراهی کنید. در ابتدای این جلسه Visitor پترن را توضیح داده سپس دیاگرامی کلی از آن را معرفی می‌کنیم. در آخر یک مثال…

توسط سعید غریبی

Template پترن در جاوا (دیزاین پترن)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش Template پترن در جاوا همراهی کنید. در ابتدای این آموزش به معرفی Template پترن پرداخته و در ادامه دو کلاس که از این نوع پترن استفاده کرده‌اند…

توسط سعید غریبی

Strategy پترن در جاوا (Strategy Pattern)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش Strategy پترن در جاوا همراهی کنید. در ابتدای این جلسه ما توضیح کوتاهی از این پترن خواهیم داد سپس یکی از کتابخانه‌های جاوا که از Strategy پترن…

توسط سعید غریبی

State پترن در جاوا (State Pattern)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش State پترن در جاوا همراهی کنید. در ابتدا State پترن را معرفی کرده سپس به کمک رسم دیاگرام، کاربرد آن را توضیح مختصری می‌دهیم. در انتها یک…

توسط سعید غریبی

Observer پترن در جاوا (Observer Pattern)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش Observer پترن در جاوا همراهی کنید. در ابتدا مروری بر Behavioral Design Pattern داریم. سپس Observer را معرفی کرده و در آخر با زدن یک مثال واقعی…

توسط سعید غریبی

Memento پترن در جاوا (Memento Pattern in Java)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش Memento پترن در جاوا همراهی کنید. ابتدا این آموزش را با یادآوری Behavioral Design Pattern آغاز و در ادامه Memento پترن را توضیح می‌دهیم. در انتها، یک…

توسط سعید غریبی

Mediator پترن در جاوا (Mediator Pattern)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش Mediator پترن در جاوا همراهی کنید. در ابتدای آموزش به مرور Behavioral Design Pattern پرداخته و در ادامه Mediator پترن را توضیح می‌دهیم. در انتها یک مثال…

توسط سعید غریبی

Iterator پترن در جاوا (Design Pattern in Java)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش Iterator پترن در جاوا همراهی کنید. ابتدا Iterator پترن را توضیح داده و سپس با پیاده سازی مثالی واقعی، این آموزش را پایان می‌بریم. پیش نیاز این…

توسط سعید غریبی

Interpreter پترن در جاوا (Design Pattern in Java)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش Interpreter پترن در جاوا همراهی کنید. در ابتدای این آموزش Interpreter Pattern را معرفی می‌کنیم. سپس با توجه به نوع استفاده این پترن، یک مثال واقعی از…

توسط سعید غریبی

Command پترن در جاوا (Design Pattern)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش Command پترن در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با شی گرایی متد در جاوا Constructor در جاوا لیست آرایه ای…